รีเซต

ระนองยืนหนึ่ง! เข้มเข้าจังหวัดต้องมีใบรับรองแพทย์ปลอดโควิด

ระนองยืนหนึ่ง! เข้มเข้าจังหวัดต้องมีใบรับรองแพทย์ปลอดโควิด
TNN ช่อง16
8 เมษายน 2563 ( 09:10 )
76
ระนองยืนหนึ่ง! เข้มเข้าจังหวัดต้องมีใบรับรองแพทย์ปลอดโควิด

 

 

 

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่าได้ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดระนอง และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หลังการประชุมและประเมินสถานการณ์จึงมีมติ ปฏิบัติการดังนี้  ยกระดับการคัดกรอง เพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดระนองให้ได้มากที่สุด เนื่องจาก จังหวัดระนอง เป็นพื้นที่เขตรอยต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19    ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่กระจายทั้งทางตรงหรือทางอ้อมไปยังประชาชนในจังหวัดระนอง จึงห้ามประชาชนเดินทางเข้าหรือออกนอกพื้นที่ 

 

หากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะจากจังหวัดเสี่ยง ที่มีความจำเป็นที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดระนอง บุคคลดังกล่าวจะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโควิค 19  จึงจะเดินทางเข้ามาในจังหวัดระนองได้หรือข้อยกเว้นเฉพาะยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉิน ทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด มิเช่นนั้นจะต้องดำเนินตามข้อบังคับที่ทางรัฐบาลออกมาอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันพี่น้องชาวระนองไม่เสี่ยงกับเรื่องดังกล่าวเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดระนองยังเป็นพื้นที่สีขาวไม่มีผู้ป่วยโควิด 19 แต่อย่างใด 

 

เพราะจังหวัดมีมาตรการที่เข้มข้นเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานกันอย่างหนัก รวมไปถึงพี่น้องชาวระนองและผู้ที่อยู่ในจังหวัดระนองพร้อมใจให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการสกัดกั้นไม่ให้มีการเกิดการแพร่เชื้อในจังหวัดระนอง ดังนั้นพี่น้องชาวระนองที่คิดจะออกหรือมีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดระนอง ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะในวันที่ 10 เมษายน 63 นี้ทางจังหวัดจะเริ่มใช้มาตรการเข้ม   ซึ่งทางจังหวัดเน้นในหนักในส่วนที่จะเข้ามาในจังหวัดระนอง จึงขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง จะต้องมีใบรับแพทย์ว่าไม่ป่วยโควิด ซึ่งใบรับรองแพทย์ต้องมีอายุไม่เกิน 3 วันหากไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจะไม่ให้เข้าพื้นที่จังหวัดระนองอย่างเด็ดขาด

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า และผู้มาซื้อสินค้าในตลาดสดซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านสะดวกซื้อจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  ซึ่งทุกคนได้ตระหนักถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี และขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด 

 

ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ต้องทำให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่เพื่อคนส่วนร่วมพวกเราต้องร่วมมือกัน อีกสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือพี่น้องที่ต้องประกอบอาชีพรอยเขตติดต่อระหว่างจังหวัดระนองซึ่งต้องได้ผลกระทบโดยตรง เช่นอาชีพที่ต้องวิ่งขายอาหาร หรือไปทำสวน หรือไปทำงานอื่น ๆแบบไปกลับซึ่งเกิดผลกระทบโดยตรงทางจังหวัดขอให้ทุกท่านเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยเพราะจังหวัดต้องดูแลคนส่วนใหญ่ให้ปลอดภัย ซึ่งคำสั่งดังจะเริ่มดังแต่วันที่ 10 เมษายน นี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่จังหวัดทำการประเมินแบบวันต่อวัน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง