รีเซต

ส่องราคา บ้านใหม่-มือสอง ใน 5 เดือนแรกของปีนี้ ที่ผู้บริโภคเลือก

ส่องราคา บ้านใหม่-มือสอง ใน 5 เดือนแรกของปีนี้ ที่ผู้บริโภคเลือก
TNN ช่อง16
23 สิงหาคม 2565 ( 09:41 )
84
ส่องราคา บ้านใหม่-มือสอง ใน 5 เดือนแรกของปีนี้ ที่ผู้บริโภคเลือก

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ EIC ประเมินว่า ตลาดที่อยู่อาศัยในภาพรวม ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ที่อยู่อาศัยแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มกำลังซื้อปานกลาง-บน ยังมีความแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะบ้านเดี่ยว 5 เดือนแรกของปี 65 มียอดโอนอยู่ที่ 12,106 หน่วย เติบโตร้อยละ 0.4 แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวมือ 1 ร้อยละ 42 และ บ้านมือสอง ร้อยละ 58 ระดับราคาเฉลี่ยบ้านมือ 1 คือ 9.6 ล้านบาท ส่วนบ้านเดี่ยวมือสองราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 ล้านบาท 


สำหรับ บ้านแฝด เป็นกลุ่มที่มีตลาดน้อยที่สุด มียอดโอน 3,396 หน่วย เติบโตร้อยละ 9 แบ่งเป็นบ้านมือ 1 ร้อยละ 70 บ้านมือสองร้อยละ 30 โดยค่าเฉลี่ยบ้านแฝดมือ 1 อยู่ที่ 4.9 ล้านบาท และบ้านแฝดมือสอง อยู่ที่ 2.7 ล้านบาท 

ขณะที่ด้านทาวเฮาส์ เป็นกลุ่มที่มีอยู่ในตลาดมากที่สุด ในที่อยู่อาศัยแนวราบ 5 เดือนแรกของปีนี้ มียอดโอน 21,985 หน่วย แบ่งเป็นมือ 1 ร้อยละ 43 และมือสองร้อยละ 57 โดยราคาเฉลี่ยทาวเฮ้าส์ มือ 1 อยู่ที่ 3.1 ล้านบาท มือสองอยู่ที่ 1.7 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าบ้านมือ 2 ยังสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มกำลังซื้อปานกลาง-ล่างได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ EIC ยังระบุอีกว่า บ้านแฝด ยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ดี รองรับกลุ่มกำลังซื้อปานกลางขึ้นไป รวมถึงกลุ่ม Gen Y และ Z ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยหลังแรก ขณะที่บ้านเดี่ยวยังคงเจาะกลุ่มผู้บริโภคกำลังซื้อสูงได้อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้พัฒนาโครงการยังคงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง และจำเป็นต้องทยอยระบายหน่วยเหลือขายก่อนที่จะเปิดตัวโครงการใหม่

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง