รีเซต

โฆษก ศบค. เผย อยากให้แผนที่ โควิด-19 ไทย สีเขียว ทั่วประเทศโดยเร็ว

โฆษก ศบค. เผย อยากให้แผนที่ โควิด-19 ไทย สีเขียว ทั่วประเทศโดยเร็ว
มติชน
2 พฤษภาคม 2563 ( 12:12 )
440
1
โฆษก ศบค. เผย อยากให้แผนที่ โควิด-19 ไทย สีเขียว ทั่วประเทศโดยเร็ว

 โฆษก ศบค. เผย อยากให้แผนที่ โควิด-19 ไทย สีเขียว ทั่วประเทศโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ป่วยยืนยันใหม่ 6 ราย สะสมอยู่ที่ 2,966 ราย
จำนวนทั้งหมดนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ จำนวน 2 ราย
1.มีประวัติสัมผัส/เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 2 ราย
1.1 สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ พื้นที่ภูเก็ต 1 รายและกรุงเทพมหานคร(กทม.) 1 ราย รวม 2 ราย
2.ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 0 ราย
3.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 0 ราย

กลุ่มที่ 2 การค้นหาเชิงรุก (active case finding) ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ชุมชนเชิงทะเล อ.ถลาง พบผู้ป่วย 2 ราย

กลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าการกักกันในพื้นที่ที่รัฐจัดให้(state quarantine) ผู้เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย 1 รายและญี่ปุ่น 1 รายอยู่ในพื้นที่ กทม. รวมจำนวน 2 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้วันนี้พบ 2 ราย รายที่ 1 ผู้ป่วยหญิง อายุ 22 ปี อยู่ใน จ.ภูเก็ต และรายที่ 2 ผู้ป่วยชายอายุ 48 ปีอยู่ใน กทม. ส่วนการค้นหาเชิงรุกใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ผู้ป่วยหญิงอายุ 21 ปีและผู้ป่วยหญิงอายุ 58 ปี ซึ่งเป็นความสามารถของทีมสอบสวนโรคที่ทำงานในพื้นที่ สามารถค้นหาผู้ป่วยและเข้าสู่ระบบการรักษาได้ และพบผู้ป่วยอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐบาลจัดไว้ พบ 2 ราย รายที่ 1 ผู้ป่วยชายอายุ 52 ปี มีประวัติเดินทางในประเทศญี่ปุ่นใช้รถไฟฟ้าร่วมกับคนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทย รายที่ 2 ผู้ป่วยหญิง 52 ปี เป็นนักบวชและเดินทางไปปฎิบัติธรรมในประเทศอินเดีย วันที่ 24 เมษายนได้เดินทางกลับมายังประเทศไทย

“การพบผู้ป่วยในวันนี้ทำให้เห็นถึงความสำคัญของสถานกักกันโรคทั้งโดยรัฐบาลจัดไว้(State quarantine) และสถานกักกันในพื้นที่(Local quarantine) ทำให้เราพบผู้ป่วยติดเชื้อที่กลับมาจากต่างประเทศได้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้ป่วยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของท่านได้ ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลขนาดนี้มีจำนวน 180 ราย” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จำนวน 2,966 ราย พบใน 68 จังหวัด กรมควบคุมโรคได้ จัดอันดับจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 12 ลำดับแรกของประเทศไทย และคิดอัตราส่วนที่ไม่รวมผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกันในสถานที่รัฐบาลจัดให้(State quarantine) ได้แก่

1.กทม. ผู้ป่วยในพื้นที่ 1,524 ราย อัตราส่วน 26.87(คนต่อแสนประชากร) ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 14 ราย
2.ภูเก็ต 220 ราย อัตราส่วน 53.22
3.นนทบุรี 157 ราย อัตราส่วน 12.50
4.ยะลา ผู้ป่วยในพื้นที่ 118 ราย อัตราส่วน 22.08 ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 8 ราย
5.สมุทรปราการ 114 ราย อัตราส่วน 8.53
6.ชลบุรี ผู้ป่วยในพื้นที่ 87 ราย อัตราส่วน 5.62 ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 4 ราย
7.ปัตตานี ผู้ป่วยในพื้นที่รวม 79 ราย อัตราส่วน 10.95 ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 12 ราย
8.สงขลา ผู้ป่วยในพื้นที่รวม 44 ราย อัตราส่วน 3.07 ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 61 ราย
9.เชียงใหม่ 40 ราย อัตราส่วน 2.26
10.ปทุมธานี 39 ราย อัตราส่วน 3.38
11.นราธิวาส ผู้ป่วยในพื้นที่รวม 28 ราย อัตราส่วน 3.48 ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 5 ราย
12.นครปฐม 22 ราย อัตราส่วน 2.40 และอยู่ใน จังหวัดอื่นๆ 21 ราย ส่วนผู้ป่วยอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐบาลจัดไว้จำนวน 83 ราย และเป็นกลุ่มแรงงานในจง จ.สงขลา 42 ราย

“ขณะนี้เราได้ปรับสีของแผนที่พบผู้ป่วยยืนยัน เป็นสีแดงคือพื้นที่พบผู้ป่วยมากกว่า 10 รายต่อแสนประชาชน สีต่างๆขนาดนี้เริ่มออกไปในโทนที่ดี ก็ขอฝากเจ้าของพื้นที่ให้ทุกท่านช่วยกันดูแล เป็นพื้นที่สีเขียวได้หมดทั้งประเทศ ก็เป็นความฝันความหวังของเรา ระยะเวลาอันใกล้นี้ที่อยากให้เป็นจริงอย่างนั้น” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า การแยกจังหวัดที่รับรักษาผู้ป่วยยืนยันรายใหม่จำแนกตามระยะเวลาการรายงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 สีส้มอ่อน มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 28 วันที่ผ่านมา มีจำนวน 39 จังหวัด ได้แก่ กทม. ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแก้ว สุพรรณบุรี เชียงใหม่ นครสวรรค์ พะเยา พิษณุโลก ลำปาง เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี

กลุ่มที่ 2 สีเหลืองอ่อน ไม่มีรายงานผู้ป่วยช่วง 28 วันที่ผ่านมา มีจำนวน 29 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี นครนายก ระยอง ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ตาก ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุดรธานี

กลุ่มที่ 3 สีเขียว ไม่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อน มีจำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ตราด สิงห์บุรี อ่างทอง กำแพงเพชร น่าน พิจิตร บึงกาฬ ระนอง และสตูล(เป็นผู้ที่อยู่ในสถานที่รัฐบาลจัดไว้ state Quarantine)

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง