รีเซต

รองพ่อเมืองนครปฐม ชวนท้องถิ่นกำจัดผักตบชวา-วัชพืชคลองท่าเรือ

รองพ่อเมืองนครปฐม ชวนท้องถิ่นกำจัดผักตบชวา-วัชพืชคลองท่าเรือ
มติชน
9 กรกฎาคม 2563 ( 11:55 )
391
รองพ่อเมืองนครปฐม ชวนท้องถิ่นกำจัดผักตบชวา-วัชพืชคลองท่าเรือ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่คลองท่าเรือ-บางพระ หลังวัดทุ่งสีหลง หมู่11 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ร.ต.พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่ราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

มีนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเกอดอนตูม รายงานว่า ปัจจุบันคลองท่าเรือ – บางพระ ซึ่งเป็นคลองเชื่อมต่อระหว่างต.ลำเหย และตำบลสามง่ามประสบปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ปกคลุมหนาแน่น ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ต้องใช้งบประมาณทั้งในส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย และประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ในการกำจัด และขุดลอกวัชพืชในคลองขึ้นเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมและการป้องกันน้ำท่วม

ร.ต.พงศธร กล่าวว่าอย่างที่ทุกท่านทราบเป็นอย่างดีว่าผักตบชวา ได้สร้างปัญหามากมายส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและต้องสูญเสียงบประมาณในการกำจัดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการกำจัดผักตบชวา เป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ทุกส่วนราชการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน บริหารจัดการโดยใช้กลไกประชารัฐ ในการวางแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลองอย่งต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนให้แม่น้ำลำคลองอยู่คู่กับหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดไป และขอชื่นชมในความรัก ความสามัคคี ของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่ประทับใจยิ่งนัก และขอเชิญชวน ท้องถิ่นที่มีคลองผ่านตำบล ช่วยกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชออกจากแหล่งน้ำ เพื่อให้คลองสวย น้ำใส และช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.พงศธร ได้ลงเรือไปในคลองท่าเรือ-บางพระ เพื่อเก็บผักตบชวา ร่วมกับชาวบ้านและจิตอาสา เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง