รีเซต

“ปลัดสปน.” เผย คำสั่ง ต่อ จนท.สปน. ให้WFH 18-30 เม.ย. ตรวจATK ทุกจันทร์-พฤหัส

“ปลัดสปน.” เผย คำสั่ง ต่อ จนท.สปน. ให้WFH 18-30 เม.ย. ตรวจATK ทุกจันทร์-พฤหัส
มติชน
17 เมษายน 2565 ( 19:44 )
53
1
“ปลัดสปน.” เผย คำสั่ง ต่อ จนท.สปน. ให้WFH 18-30 เม.ย. ตรวจATK ทุกจันทร์-พฤหัส

เมื่อวันที่ 17 เมษายน นาย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนมีข้อสั่งการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จากการที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก และเมื่อหลังกลับจากสงกรานต์แล้ว ขอให้ทุกคนสังเกตอาการตัวเอง 7 วัน หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อให้ตรวจ ATK หลีกเลี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก ในช่วงที่สังเกตอาการ พร้อมกับขอให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home)

 

นายธีรภัทร กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ ศบค. ประกาศไว้ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 เมษายน 2565 จึงขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ปฏิบัติ ดังนี้ 1.ให้บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานภายในที่พัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระหว่างวันที่ 18 – 30 เมษายน 2565 โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบภารกิจการให้บริการประชาชน

 

2.ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในที่พักของบุคลากรในสังกัดในเวลาราชการอย่างเคร่งครัด โดยต้องสามารถมาปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ ได้ทันที หากมีเรื่องเร่งด่วน ทั้งนี้ บุคลากรที่ต้องเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะ ขอให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก

 

3.ให้ผู้ที่เข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ ตรวจ ATK ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีของสัปดาห์

 

4. การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรม คณะทำงาน และการตรวจราชการ ขอให้พิจารณาใช้การประชุมผ่านระบบทางไกล (วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) ตามความเหมาะสม

 

5. บุคลากรที่ให้บริการที่ศูนย์บริการประชาชน 1111 ขอให้ดำเนินการตามประกาศ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เคยประกาศไว้

 

6. ให้บุคลากรในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จาก ศบค. อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จำกัดการรวมกลุ่ม ฉีดวัคซีนให้ครบ ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี กรณีมีเหตุการเสี่ยงหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสุขภาพขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

 

นายธีรภัทร กล่าวว่า แผนปฏิบัติงาน WFH ดังกล่าวอาจปรับตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา และได้ประสานแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวงพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานด้วยแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง