สำนักงาน ก.พ เลื่อนวันสอบ แจ้งระเบียบอีกครั้ง 23 ก.ค. นี้

สำนักงาน ก.พ เลื่อนวันสอบ แจ้งระเบียบอีกครั้ง 23 ก.ค. นี้
TeaC
27 พฤษภาคม 2564 ( 20:23 )
62
สำนักงาน ก.พ เลื่อนวันสอบ แจ้งระเบียบอีกครั้ง 23 ก.ค. นี้

 

ข่าววันนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. ออกประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ประกาศดังกล่าว ระบุว่า

 

 

สำนักงาน ก.พ. ขอเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากเดิมวันที่ 20 มิถุนายน และ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2564 และวันที่ 19 กันยายน 2564 โดยจะมีการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

 

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและกระจายไปในหลายพื้นที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จึงได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20)

 


ข้อ 1 การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค (1) ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

ข้อมูล : สำนักงาน ก.พ. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง