รีเซต

วันหยุดยาว! ขนส่งฯ ขอรถบรรทุกเลี่ยงวิ่งขนส่ง-ตีรถเปล่า 13-16 ต.ค.นี้

วันหยุดยาว! ขนส่งฯ ขอรถบรรทุกเลี่ยงวิ่งขนส่ง-ตีรถเปล่า 13-16 ต.ค.นี้
TNN ช่อง16
11 ตุลาคม 2565 ( 10:25 )
70
วันหยุดยาว! ขนส่งฯ ขอรถบรรทุกเลี่ยงวิ่งขนส่ง-ตีรถเปล่า 13-16 ต.ค.นี้

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและการวิ่งรถเปล่าในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2565 ย้ำหากจำเป็นต้องเดินรถต้องขับรถด้วยความเร็วตามกฎหมาย แนะตรวจเช็คสภาพรถก่อนให้บริการ


วันนี้ (11 ต.ค.65) นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 

ส่งผลให้ช่วงวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีวันหยุดต่อเนื่อง จำนวน 4 วัน คือ ระหว่าง 13-16 ตุลาคม 2565 

มีการคาดการณ์ปริมาณการเดินทางของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับการเดินทางในช่วงเวลาปกติ ปริมาณยานพาหนะที่ใช้บนท้องถนนมีความคับคั่งและมีโอกาสก่อให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นปกติ 

ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้า 30 แห่ง ด้วยรถบรรทุกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

ด้วยการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในช่วงวันดังกล่าว เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดโอกาสเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก แนะนำในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถ แนะนำให้ผู้ประกอบการขนส่งดูแลกวดขันผู้ขับรถให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. กำชับให้ผู้ขับรถขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 

2. ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก รถลากจูง รถพ่วง ก่อนใช้งานทุกครั้ง

3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์ 

4. ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) ในรถของตนเองให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องผ่าน Application DLT-GPS แจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง และให้เดินรถเฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น.

ข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก

ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง