รีเซต

CPF รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ

CPF รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ
TNN ช่อง16
18 มิถุนายน 2565 ( 19:41 )
95
CPF รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกองทุนบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนานานาชาติ "Water And Waste Management International Conference & Expo Thailand : Water for Life" โดยมีคุณสุนทร อิ่มบุญตา รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนบริษัทฯรับมอบเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯงานสัมมนาดังกล่าว เป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งภาครัฐ ภาคธุรกิจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  ในงานนี้ ซีพีเอฟจัดบูธนิทรรศการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในห่วงโซ่การผลิตอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งคนไทยและต่างชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง