TrueID

คลัง เร่ง หารือ ธปท.-ก.ล.ต. กำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล ให้สอดคล้องกฎหมาย-ประโยชน์สูงสุด

คลัง เร่ง หารือ ธปท.-ก.ล.ต. กำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล ให้สอดคล้องกฎหมาย-ประโยชน์สูงสุด
มติชน
5 ธันวาคม 2564 ( 06:45 )
38
คลัง เร่ง หารือ ธปท.-ก.ล.ต. กำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล ให้สอดคล้องกฎหมาย-ประโยชน์สูงสุด

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลัง ได้ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยว อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)​ หารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)​ เกี่ยวกับการกำกับสินทรัพย์ หรือเงินสกุลดิจิทัลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต และให้การลงทุนเป็นตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

 

ปัจจุบันนักลงทุนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมาก แต่สินทรัพย์ดิจิทัลยังคงมีความผันผวนสูง จึงจะต้องเร่งให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้ลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เงินสกุลดิจิทัลด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องจำเป็น เพราะทั่วโลกกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การใช้เงินสกุลดิจิทัล ร่วมถึงข้อควรระวัง เรื่องการหลอกหลวง เพราะเงินสกุลดิจิทัล จะเห็นเพียงตัวเลข แต่ไม่เห็นเงินจริง ดังนั้นต้องระมัดระวังและเตือนนักลงทุนเพื่อมิให้ถูกหลอกได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง