รีเซต

เลือกสว.67: เช็กลิสต์ สว.ระดับจังหวัด “ห้ามทำ” ฝ่าฝืนโดนถอนสิทธิ 20 ปี

เลือกสว.67:  เช็กลิสต์ สว.ระดับจังหวัด “ห้ามทำ” ฝ่าฝืนโดนถอนสิทธิ 20 ปี
TNN ช่อง16
24 มิถุนายน 2567 ( 09:10 )
12
เลือกสว.67:  เช็กลิสต์ สว.ระดับจังหวัด “ห้ามทำ” ฝ่าฝืนโดนถอนสิทธิ 20 ปี

ความคืบหน้าการเลือกสว.ในปี 2567  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตือนผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัด ระมัดระวังในการเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากปรากฏข่าวว่ามีบุคคลรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมตามสถาบันการศึกษา หรือโรงแรม โดยให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น สว.ระดับจังหวัดลงทะเบียนเข้าร่วมด้วยน


ทั้งนี้กต.ขอให้ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 


ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ทั้งในส่วนของผู้จัดให้มีกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิด จะดำเนินการตามที่กฎหมาย และระเบียบกำหนดต่อไป


ทั้งนี้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 77 (1) กำหนดว่าผู้ใดกระทำการจัด ทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนน หรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี


มาตรา 81 กำหนดว่า ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี


ภาพจากกรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง