รีเซต

เลือกตั้ง 2566 สรุปเวทีดีเบต "วิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนประเทศไทย"

เลือกตั้ง 2566 สรุปเวทีดีเบต "วิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนประเทศไทย"
TNN ช่อง16
3 พฤษภาคม 2566 ( 20:26 )
157
เลือกตั้ง 2566 สรุปเวทีดีเบต "วิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนประเทศไทย"

วันนี้ ( 3 พ.ค. 66 )  TNN ช่อง 16 จัดเวทีประชันนโยบายนักการเมืองรุ่นใหม่ ความหวังคนไทยทั้งชาติ  ภายใต้หัวข้อ "วิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนประเทศไทย"  โดยผู้เข้าร่วมดีเบตประกอบไปด้วย   ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ พรรคเพื่อไทย , นาวาอากาศเอก บัญชาพล อรัณยะนาค พรรคพลังประชารัฐ , พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ , สิริเพ็ญโสภา บางท่าไม้ พรรคประชาธิปัตย์ ,สุวดี พันธุ์พานิช พรรคไทยสร้างไทย , อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคชาติพัฒนากล้า, อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ พรรคชาติไทยพัฒนา , ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคก้าวไกล

ทั้งนี้คำถามในเวทีดีเบต "วิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนประเทศไทย" มาจากโต๊ะข่าวของ  TNN ช่อง 16 ครบในทุกมิติทั้งด้านการต่างประเทศ เศรษฐกิจ สุขภาพ และ เทคโนโลยี โดยสรุปประเด็นต่างๆได้ดังนี้ 


 จุดยืนไทยท่ามกลางความขัดแย้งโลก เราควรวางตัวอย่างไร?

- นาวาอากาศเอก บัญชาพล อรัณยะนาค พรรคพลังประชารัฐ

มองว่าแก้ปัญหาตรงนี้วางตัวเป็นกลาง เรื่องการทูตสำคัญมาก เพื่อที่จะรักษาความมั่นคง สมานฉันท์ปรองดอง ซึ่งส่งผลในด้านเศรษฐกิจสังคม ถ้ามีปัญหาจะเสียสมดุลไป 

- สุวดี พันธุ์พานิช พรรคไทยสร้างไทย

ยืนยันเราจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปอยู่ในฝั่งใดฝรั่ง ให้ความสำคัญด้านมนุษยธรรม ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่ต้องยึดถือ และ ต้องจับมือประเทศเพื่อนบ้านให้มั่น ไม่เลือกข้าง 

- พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องที่จะไปแทรกแซง ไม่ต้องเลือกฝั่งไหน เลือกฝั่งสันติภาพ ไม่สนับสนุนความรุนแรง พิทักษ์สันติภาพ เอาประโยชน์ประเทศตัวเองที่ตั้ง 

- อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคชาติพัฒนากล้า

เราจะโฟกัสเรื่องเศรษฐกิจวางตัวเป็นกลาง เราจะรองรับความผันผวนของพลังงาน จากภาวะสงครามความขัดแย้ง เน้นเรื่องการดูแลควบคุมด้านราคาพลังงานในประเทศเป็นหลัก 


- ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ พรรคเพื่อไทย

มองเรื่องของการวางตัวเป็นกลาง เราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างไหน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเราเป็นเพียงผู้ดู พรรคเพื่อไทยยึดหลักนโยบายทางการทูต การเจรจา การส่งเสริมนักการทูตเป็น CEO ในตัว 

- สิริเพ็ญโสภา บางท่าไม้ พรรคประชาธิปัตย์

ความขัดแย้งสองขั้วมหาอำนาจมันไปไกลเกินไปมาก ในฐานะคนรุ่นใหม่ยึดจุดยืนในเรื่องสันติวิธี และ เราไม่ใช่ชนวนของสงคราม ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง

- อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ พรรคชาติไทยพัฒนา

จุดยืนชัดเจนเลือกที่จะเป็นมิตรกับเพื่อบ้านรอบๆ มองเรื่องของการเจรจาเป็นหลัก ไม่สนับสนุนใช้ความรุนแรง จะเน้นเรื่องการผลักดันการแก้ปัญหาเรื่องมลภาวะกับประเทศเพื่อนบ้าน 

- ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคก้าวไกล

เราไม่เลือกข้างประเทศใดประเทศประเทศหนึ่ง การยึดหลักในค่านิยมสากล ไม่แทรกเเซงประเทศอื่น เน้นกอบกู้ภาพลักษณ์ด้านประชาธิปไตยในเวทีโลก 

ภาวะหนี้จากภาครัฐจากนโยบายประชานิยม มองในเรื่องนี้อย่างไร?

- สุวดี พันธุ์พานิช พรรคไทยสร้างไทย

กู้มาใช้เรื่องโควิด เราจะจ่ายให้ครบ พูดถึงนโยบายประชานิยมออกแบบมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างแต้มต่อให้กับคนตัวเล็ก มีทีมเศรษฐกิจหาเงินให้คนไทยได้เติบโตอย่างแข็งแรง

- พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ

ไม่ใช่แฟนตัวยงเรื่องนโยบายประชานิยมเท่าไร ต้องวางแผนรูปแบบว่าเป็นอย่างไร เราอาจจะไม่ต้องอัดฉีดเรื่องประชานิยม โฟกัสเรื่องการลงทุนระยะยาวมากกว่า 

- อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคชาติพัฒนากล้า

เน้นนโยบายโอกาสนิยม เราจะสร้างประเทศนี้ให้เป็นประเทศแห่งโอกาส อย่างการยกเลิกแบล็กลิสต์ ใครมีเงินเดือนต่ำกว่า 4 หมื่นบาทไม่ต้องเสียภาษี และ การปรับค่าพลังงานช่วยส่งผลให้ต้นทุนสินค้าลดลง 

- ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ พรรคเพื่อไทย

ประชานิยมของพรรคเพื่อไทยต้องไม่ก่อให้เกิดภาระปัญหาระยะยาว  คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจ และ เพิ่มอ็อกซิเจน เข้าไปให้เกิดการจับจ่าย 

- สิริเพ็ญโสภา บางท่าไม้ พรรคประชาธิปัตย์

ไม่ได้สนับสนุนนโยบายประชานิยมทุกอย่าง แต่จะดูแลเรื่องการลดเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเท่าเทียม เพิ่มความสามารถให้ประชาชน

- อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ พรรคชาติไทยพัฒนา

ไม่สนับสนุนการลดแลกแจกแถม สนับสนุนด้านโอกาส เรามีแจกเหมือนกัน แต่เป็นการแจกพันธุ์ข้าว และ แจกเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนเรื่องสุขภาพ นโยบายส่วนใหญ่ให้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม 

- ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคก้าวไกล

เรายืนยันเรื่องของสวัสดิการถ้วนหน้า ให้ทุกคนมีศักดิ์ในความเป็นมนุษย์ สามารถดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียม เรายืนยันว่าจะผ่านกฏหมายเรื่องสิทธิให้ยืนยาวชั่วลูกชั่วหลาน 

- นาวาอากาศเอก บัญชาพล อรัณยะนาค พรรคพลังประชารัฐ

พรรคจะเริ่มต้นจากระบบภายในเรื่องของโครงสร้างพลังงาน ทั้งการใช้ไฟใช้น้ำใช้แก๊ส ถ้าปรับตรงนี้ได้ เงินในกระเป๋าของพ่อแม่พี่น้องก็จะเพิ่มขึ้น 


คนรุ่นใหม่มองกัญชาเสรี ควรไปต่อหรือพอแค่นี้?

- พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ

กัญชาเสรี มันเสรีเกินไปควรรัดกรอบไปแค่การแพทย์ เพราะมันไม่คุ้มที่จะแลกกับสุขภาพของเยาวชน โฟกัสไปเรื่องการรักษาพยาบาลมากกว่า 

- อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคชาติพัฒนากล้า

เรามองว่ากัญชาทางการแพทย์ไม่คัดค้าน แต่กัญชาสันทนาการต้องจัดโซนไว้แค่เขตท่องเที่ยว  ด้านปัญหายาเสพติด มองผู้เสพเป็นผู้ป่วยเป็นเรื่องอันตรายเนื่องจากมีการจับแล้วปล่อย ต้องเปลี่ยนใหม่คือจับแล้วเอาไปบำบัดไม่ใช่ปล่อยเพิ่มความเสี่ยงให้คนอื่น 

- ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ พรรคเพื่อไทย

เราไม่สนับสนุนกัญชาเสรีในทุกรูปแบบ แต่สนับสนุนในเรื่องของการแพทย์เท่านั้น ตัวเลขสะท้อนชัดเจนว่าคนไทยเสพกัญชาเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เราต้องเสียเงินเพื่อบำบัดผู้เสพติดมากขึ้น 

- สิริเพ็ญโสภา บางท่าไม้ พรรคประชาธิปัตย์

กัญชาเสรีจำกัดในวงผู้ใช้ ไม่ใช่ใครจะใช้ก็ได้ ควรใช้เฉพาะการแพทย์ การศึกษาเท่านั้น และ ใช้เพื่อดึงดูดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเท่านั้น 

- อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เห็นด้วยกับกัญชาทางการแพทย์ แต่ทบทวนมาตรการในการควบคุมกัญชาเสรี 

- ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคก้าวไกล

จุดยืนของพรรคก้าวไกล คือ กัญชาต้องกลับมาเป็นยาเสพติด ก่อนจะทบทวนเรื่องใช้การแพทย์ 

นาวาอากาศเอก บัญชาพล อรัณยะนาค พรรคพลังประชารัฐ

จากประสบการณ์ที่เป็นปปส.ส่วนมากที่ถูกจับมักจะเป็นเยาวชน สิ่งที่ควรจะผลักดันให้ดีคือเรื่องกฏหมาย และ สนับสนุนกัญชาเรื่องการแพทย์ 

- สุวดี พันธุ์พานิช พรรคไทยสร้างไทย

 สนับสนุนปลูกกัญชาเกรดทางด้านการแพทย์ ใช้เป็นทางเลือกเพื่อการรักษา 


การนำเทคโนโลยีแก้ทุจริต เป็นไปได้หรือไม่?

- อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคชาติพัฒนากล้า

เราออกแบบเรื่องของราชการในมือถือ ทำธุรกรรมต่างๆทีเดียวในมือถือ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าปัญหาไปติดขัดที่ใคร 

- ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ พรรคเพื่อไทย

เราจะนำเทคโนโลยี โดยนำมาปฎิรูประบบราชการโดยบล็อกเชน สร้างแพลตฟอร์มกลางมาอยู่ในตัวนี้ ทำให้ข้อมูลไม่กระจัดกระจาย ทำให้เกิดมาตรฐานของข้อมูล เมื่อเรามีข้อมูลกลาง ลดอุปสรรคและขั้นตอนต่างๆได้ ลดการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อระเบียบทางราชการได้ 

- สิริเพ็ญโสภา บางท่าไม้ พรรคประชาธิปัตย์

มองว่าเทคโนโลยีเป็นการแก้ปัญหาทุจริตที่ปลายเหตุแล้ว เน้นปัญหาที่ต้นเหตุจากสังคมมากกว่า 

- อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ พรรคชาติไทยพัฒนา

ช่วยแก้ได้แน่นอน ซึ่งโทรศัพท์เครื่องนึงก็สามารถช่วยแก้ปัญหาทุจริตได้แล้ว นอกเหนือจากนั้นคือระบบ เราจะเจอว่าเรื่องนั้นคือการพิจารณาต้องระบุให้ชัดใช้เวลากี่วันในการพิจารณา เราเชื่อว่าใช้เทคโนโลยีเป็นกระบอกเสียง และ สายตาให้ประเทศไทย 

- ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคก้าวไกล

เอามาช่วยในเรื่องของความโปร่งใสได้ ในส่วนของการประชุมอย่างการใช้ไลฟ์สด สนับสนุนเรื่องบัตรประชาชนดิจิตอล 

- นาวาอากาศเอก บัญชาพล อรัณยะนาค พรรคพลังประชารัฐ

มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง ต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนแล้วค่อยเอาเทคโนโลยีมาครอบ

- สุวดี พันธุ์พานิช พรรคไทยสร้างไทย

เราตั้งศูนย์ปราบโกง โดยเอไอช่วยได้มากเพราะฉลาดพอที่จะเชื่อมโยงกันได้หมดและเป็นตัวช่วยที่ตรวจสอบอย่างโปร่งใส คิดว่าการใช้กฏหมายสำคัญและ สามารถปรับแก้อะไรบ้าง 

- พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ

มีการนำเทคโนโลยีเอไอ และ บล็อกเชน มาช่วยแก้ปัญหาคอรัปชั่นส์ ใช้กฏหมายควบคู่กันไป การจัดซื้อจัดจ้าง ทุกคนจะเห็นหมด การตั้งระบบไทยแลนด์ดาต้า ซึ่งสามารถดูได้ทุกคน 


นโยบายพลังงานสะอาด ไทยสร้างความเป็นผู้นำด้านนี้ได้อย่างไร?

- ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ พรรคเพื่อไทย

เราสนับสนุนการผลิตจากโรงงานที่ใช้พลังงานทดแทน และ สนับสนุนเรื่องการใช้โซลาร์เซลล์ในครัวเรือนมากขึ้น ส่งเสริมการปลูกป่าเข้าไปในที่ดินสปก.

- สิริเพ็ญโสภา บางท่าไม้ พรรคประชาธิปัตย์

เราไม่ต้อวรีบที่จะเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด แต่ต้องเสริมความรู่ให้กับชาวบ้าน จากวิกฤตค่าไฟทำให้คนตื่นตัวมากขึ้นตัวมาก สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดมากขึ้น

-อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ พรรคชาติไทยพัฒนา

ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเรื่องของพลังงานสะอาด ส่งเสริมให้มีการใช้มากขึ้น ต้นทุนก็จะลดลง ประชาชนก็จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น 

- ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคก้าวไกล

เรื่องพลังงานสะอาดคือการทลายความผูกขาด  มีตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีในอนาคต สนับสนุนการวิจันด้านการกักเก็บพลังงาน 

- นาวาอากาศเอก บัญชาพล อรัณยะนาค พรรคพลังประชารัฐ

เราสนับสนุนการใช้แบบไฮบริด ทำคู่ขนานกันหาจุดตรงกลาง ว่าจะนำพลังงานทดแทนเข้ามาทดแทนเมื่อไร สนับสนุนเรื่องราคาโซลาร์เซลล์ที่ประชาชนเข้าถึงได้

- สุวดี พันธุ์พานิช พรรคไทยสร้างไทย

 ค่าไฟแพงแสงแดดฟรี สนับสนุนโซลาร์รูปท็อป สนับสนุนให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น 

- พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เปิดโอกาสให้เอกชนผลิตไฟฟ้า และ รัฐบาลรับซื้อต่อ ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ซึ่งจะทำต่อไป นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนขยะเป็นเงินเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเติม

- อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคชาติพัฒนากล้า

พรรคเราเป็นพรรคเศรษฐกิจต้องมีคำถามว่าทำเรื่องพลังงานสะอาดแล้วเราได้อะไร เราจะตั้งกองทุนโซลาร์เซลล์ สนับสนุนอัตราดอกเบี้ยให้เหลือศูนย์ และ ขายคืนได้ สร้างนโยบายโอกาสนิยมประชาชนได้ประโยชน์

 

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNN: https://www.tnnthailand.com/home

ข่าวที่เกี่ยวข้อง