รีเซต

นิด้าโพลชี้ประชาชนหนุนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกจังหวัด

นิด้าโพลชี้ประชาชนหนุนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกจังหวัด
TNN ช่อง16
17 ธันวาคม 2566 ( 10:27 )
35
นิด้าโพลชี้ประชาชนหนุนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกจังหวัด

นิด้าโพลชี้ประชาชนหนุนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกจังหวัด มองขึ้นเงินเดือนเฉพาะข้าราชการกลุ่มแรกเข้าเหมาะสมแล้ว 


17 ธันวาคม ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "ขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง


จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการขึ้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มแรกเข้า ภายใน 2 ปี พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 48.93 ระบุว่า เหมาะสมดีแล้ว รองลงมา ร้อยละ 28.63 ระบุว่า ควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการทุกกลุ่มไม่ว่าจะแรกเข้าหรือรับราชการมานานแล้วร้อยละ 13.66 ระบุว่า ไม่ควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการตอนนี้ ร้อยละ 3.74 ระบุว่า ขึ้นน้อยเกินไป ร้อยละ 3.51 ระบุว่า ขึ้นมากเกินไป และร้อยละ 1.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการเสนอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในอัตราเพิ่มขึ้น 2-16 บาท พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 35.11 ระบุว่า ควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตราเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกจังหวัด รองลงมา ร้อยละ 28.40 ระบุว่า ขึ้นน้อยเกินไป ร้อยละ 28.32 ระบุว่า เหมาะสมดีแล้ว ร้อยละ 6.18 ระบุว่า ไม่ควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้ ร้อยละ 0.84 ระบุว่า ขึ้นมากเกินไป และร้อยละ 1.15 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง