รีเซต

เงินสำรองระหว่างประเทศไทย 2 เดือนลดฮวบ 1.1ล้านล้านบาท

เงินสำรองระหว่างประเทศไทย 2 เดือนลดฮวบ 1.1ล้านล้านบาท
มติชน
10 กรกฎาคม 2563 ( 10:12 )
634
เงินสำรองระหว่างประเทศไทย 2 เดือนลดฮวบ 1.1ล้านล้านบาท

เงินสำรองระหว่างประเทศไทย 2 เดือนลดฮวบ 1.1 ล้านล้านบาท

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษาเผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ฝบช. 4/2563 เรื่องรายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการประจําเดือนเมษายนพ.ศ.2563 ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้จัดทํารายงานแสดงฐานะของเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการทั้งในฐานะรวมฐานะสุทธิและฐานะล่วงหน้าสุทธิโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจําทุกเดือนนั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายงานดังต่อไปนี้ รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ ณ วันที่ 30 เมษายนพ.ศ. 2563 พบว่าฐานะสุทธิเงินสำรองอยู่ที่ 8,577,739.40 ล้านบาท

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดวันที่ 26 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ 7,473,881.39 ล้านบาท เท่ากับว่าตั้งแต่ช่วงเมษายน เงินสำรองระหว่างประเทศลดลงประมาณ 1.1ล้านล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง