พม.กำแพงเพชร! ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุขาดคนดูแล-ปรับปรุงที่อยู่อาศัย

พม.กำแพงเพชร! ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุขาดคนดูแล-ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
TNN ช่อง16
16 กันยายน 2563 ( 11:12 )
51
พม.กำแพงเพชร! ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุขาดคนดูแล-ปรับปรุงที่อยู่อาศัย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวสุมาลี แสงแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีได้รับแจ้งจากกลุ่มโฆษก พม. คือ นายเสาร์ สบายจิต อายุ 85 ปีอยู่บ้านเลขที่ 323 หมู่ที่ 2 ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 


โดยสภาพปัญหา คือ หย่าร้างกับภรรยา มีบุตร 1 คน อายุ 25 ปี อาศัยอยู่กับน้า ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน  ผู้สูงอายุ อาศัยอยู่ตามลำพัง ขาดคนผู้ดูแล ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง สภาพทรุดโทรม ห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีน้ำประปาใช้  ผู้สูงอายุไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 800 บาท ลูกชายจะคอยมาดูแลเป็นครั้งคราว 


หลังตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่ พบว่าส่วนความต้องการ คือ เครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และให้คำแนะนำเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมกับประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการยื่นคำขอเรื่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม โดยให้เครือข่าย อพม.ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ติดตามดูแลให้การเยี่ยมเยียนต่อไป
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง