ครม.ไฟเขียว ขึ้นเงินเดือน รองผู้ว่าการ กฟผ. เป็น 294,900 บาท

ครม.ไฟเขียว ขึ้นเงินเดือน รองผู้ว่าการ กฟผ. เป็น 294,900 บาท
มติชน
11 พฤษภาคม 2564 ( 20:19 )
58
ครม.ไฟเขียว ขึ้นเงินเดือน รองผู้ว่าการ กฟผ. เป็น 294,900 บาท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนขั้นสูงสุดของผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระดับ 14 (รองผู้ว่าการ) จาก 235,900 บาท เป็น 294,900 บาท ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ กฟผ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2561เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และสำนักงาน ก.พ. ด้วยแล้ว รวมทั้งกระทรวงการคลังเห็นว่า การปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ กฟผ. อย่างมีนัยสำคัญ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง