รีเซต

BEYOND แจงไม่มีส่วนร่วมกรณีขนย้าย-จัดเก็บกากแคดเมียม ชี้เป็นแค่คู่สัญญา

BEYOND แจงไม่มีส่วนร่วมกรณีขนย้าย-จัดเก็บกากแคดเมียม ชี้เป็นแค่คู่สัญญา
ทันหุ้น
10 เมษายน 2567 ( 14:07 )
19
BEYOND แจงไม่มีส่วนร่วมกรณีขนย้าย-จัดเก็บกากแคดเมียม ชี้เป็นแค่คู่สัญญา

#BEYOND #ทันหุ้น-บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด(มหาชน) หรือ BEYOND แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับกระแสข่าวการขนย้ายและจัดเก็บกากแคดเมียมของบรษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนั้น ขอชี้แจงว่า บริษัทเป็นเพียงคู่สัญญากับบริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด หรือเจแอนด์บี ตามสัญญาซื้อขายกากแคดเมียม ฉบับลงวันที่ 30 พ.ค. 2566 เท่านั้น และบริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมกับการประกอบกิจการของเจแอนด์บีแต่อย่างใด 

 

ทั้งนี้บริษัท ตระหนักถึงความกังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมยุติหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อคลายความกังวลของสาธารณชน 

 

อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายกากแคดเมียมดังกล่าวในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการยุติหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม บริษัทฯ จะเรียนให้ทราบต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง