รีเซต

รมว.แรงงานห่วงผู้ประกันตนทุพพลภาพ มอบเลขาสปส. ลงพื้นที่พัทลุง

รมว.แรงงานห่วงผู้ประกันตนทุพพลภาพ มอบเลขาสปส. ลงพื้นที่พัทลุง
TNN ช่อง16
9 ตุลาคม 2565 ( 13:15 )
30
รมว.แรงงานห่วงผู้ประกันตนทุพพลภาพ มอบเลขาสปส. ลงพื้นที่พัทลุง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดพัทลุง นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางสาวสุภาวดี พระภายไชย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ณ จังหวัดพัทลุง ในโครงการ สปส. มอบสุข

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การลงพื้นที่มอบสุขและเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพของสำนักงานประกันสังคม ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ โดยครั้งนี้ได้มาเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ณ จังหวัดพัทลุง 3 ราย คือ 

1.นายสมปอง รุ่งเรือง อายุ 67 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ทางเลือกที่ 2) ทุพพลภาพด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ มีอาการแขนและขาขวาอ่อนแรง เดินไม่ได้ พูดไม่ได้ ปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียง เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี 

2. นายมาโนช แสงหิรัญ อายุ 55 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพด้วยโรคความดันโลหิตสูงและ

โรคหลอดเลือดสมองตีบ มีอาการแขนและขาขวาอ่อนแรง เดินไม่ได้ เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 4,500 บาท ตลอดชีวิต

3. นายเชิดศักดิ์ หนูเสือ อายุ 50 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนสะพาน ทำให้กะโหลกและฐานกะโหลกศีรษะแตก สมองช้ำ มีเลือดออกในสมอง ไขสันหลังช้ำ แขนและขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง ตาข้างซ้ายสูญเสียการมองเห็น เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต

เลขาธิการ สปส. กล่าวอีกว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมทำงานเชิงรุก โดยออกเยี่ยมผู้ประกันตน

ทุพพลภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามคุณภาพชีวิตและให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และขอให้ผู้ประกันตนทุกคนเชื่อมั่นว่า สำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตนตลอดไป เพราะเราคือครอบครัวประกันสังคมข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ภาพจาก  กระทรวงแรงงาน / สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง