รีเซต

7 จังหวัดอ่วม! น้ำท่วมสูงถนนถูกตัดขาดรถสัญจรไม่ได้

7 จังหวัดอ่วม! น้ำท่วมสูงถนนถูกตัดขาดรถสัญจรไม่ได้
TNN ช่อง16
21 พฤศจิกายน 2564 ( 09:59 )
85
7 จังหวัดอ่วม! น้ำท่วมสูงถนนถูกตัดขาดรถสัญจรไม่ได้

สำนักบำรุงทาง  กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรี อยุธยา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 15 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 11 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง แบ่งได้ดังนี้

- น้ำท่วมสูง 3 สายทาง

- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 1 สายทาง


1. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

2. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+065 ถึง 3+490)


3. สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม.ที่ 0+900) – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 7+250)

4. สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม.ที่ 55+900) – บ้านบางตาเถร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 8+530)


ทั้งนี้ ทช.ได้ติดตั้งป้ายเตือนประชาชน เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องมือและเครื่องจักร เร่งเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูสายทางที่ประสบอุทกภัยทันทีหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 

ที่มา : กรมทางหลวงชนบท 

ภาพประกอบข่าว :กรมทางหลวงชนบท 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง