รีเซต

ตรวจโควิดฟรี! ถ้าเข้าเงื่อนไข เช็กโรงพยาบาลได้ที่นี่

ตรวจโควิดฟรี! ถ้าเข้าเงื่อนไข เช็กโรงพยาบาลได้ที่นี่
TrueID
23 ธันวาคม 2563 ( 14:55 )
19.7K
1
ตรวจโควิดฟรี! ถ้าเข้าเงื่อนไข เช็กโรงพยาบาลได้ที่นี่

สปสช.ย้ำ คนไทยทุกคนทุกสิทธิ หากเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี ไม่ต้องกลัวเรื่องค่าใช้จ่าย แนะหากเคยเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ แม้ไม่มีอาการก็อย่านิ่งนอนใจ ให้รีบมาตรวจแต่เนิ่นๆ

 

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะล่าสุดที่ตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งที่พบผู้ติดเชื้อจากพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมาก ทางรัฐบาล ตลอดจน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีความห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนโรค ควบคุม ป้องกันโรค และจัดเตรียมมาตรการสนับสนุนต่างๆ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการคัดกรองโรคและการรักษาได้อย่างทันท่วงที

 

 >>> สำรวจโรงพยาบาลที่ตรวจโควิด-19ฟรีที่นี่ <<<

 

โดยเงื่อนไขที่จะได้รับการตรวจฟรีมีดังนี้

 

-มีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป
-มีอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย 
-14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติเดินทางไป หรือมาจากประเทศที่มีการรายงานโรคในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา, สัมผัสกับผู้ป่วยสงสัย หรือยืนยันว่าติด COVID-19, ไปในสถานที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล ขนส่งสาธารณะ ที่พบผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยัน COVID-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา, ทำงานในสถานกักกันโรค
-หากไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วไม่แน่ใจ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ ปรึกษาแพทย์เพื่อส่งตรวจคัดกรอง สามารถเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ทั้งในและนอกระบบหลักประกันสุขภาพได้ทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

อ่านต่อ>>>รวมโรงพยาบาลตรวจโควิด จะได้รู้ไปเลยว่าติดไหม ?

 

ปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชํานาญทางห้องปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 245 แห่ง

กรุงเทพและปริมณฑล 91 แห่ง

ภาครัฐ 38 แห่ง

 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง)
 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง)
 3. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 4. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 5. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. โรงพยาบาลราชวิถี
 7. สถาบันบําราศนราดูร
 8. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร(ฝ่ายไทย)
 11. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร(ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
 12. คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
 13. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 14. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 15. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 16. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
 17. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 18. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร(ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) แผนกเรโทรไวโรโลยี
 19. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 20. โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 21. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 22. ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
 23. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 24. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 25. โรงพยาบาลตํารวจ
 26. โรงพยาบาลปทุมธานี
 27. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 28. โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 29. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 30. ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 31. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 32. โรงพยาบาลตากสิน
 33. ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 34. โรงพยาบาลบางกรวย
 35. กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติกองวัณโรค กรมควบคุมโรค
 36. ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 37. โรงพยาบาลกลาง
 38. สถาบันโรคทรวงอก

เอกชน 53 แห่ง

 1. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
 2. บริษัทไบโอโมเลกุลาร์ แลบอราทอรี่ส์ (ในนามกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวชบีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล เมโมเรียล)
 3. คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคําแหง
 4. หวนจียีนเทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์
 5. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่แมเนจเมนท์ จํากัด
 6. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศร์
 7. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 8. โรงพยาบาลเวชธานี
 9. บริษัท พีซีที ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จํากัด
 10. โรงพยาบาลพระรามเก้า
 11. โรงพยาบาลนครธน
 12. World Medical Hospital
 13. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย จํากัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว)
 14. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
 15. โรงพยาบาลนนทเวช
 16. โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
 17. โรงพยาบาลสินแพทย์
 18. โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน
 19. โรงพยาบาลมหาชัย
 20. โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ
 21. คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์
 22. บริษัท แอท-ยีนส์ จํากัด
 23. ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราทอรี่คลินิกเทคนิคการแพทย์
 24. โรงพยาบาลสุขุมวิท
 25. โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 26. โรงพยาบาลเสรีรักษ์
 27. คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี
 28. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคําแหง
 29. โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 30. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 31. โรงพยาบาลวิภาวดี
 32. โรงพยาบาลรามคําแหง
 33. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
 34. โรงพยาบาลบางนา 5
 35. บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จํากัด
 36. บริษัทเอ็มบริโอ แพลนแนท จํากัด(สยามเฟอร์ทิลิตี้ คลินิก)
 37. โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 38. บริษัท เมดิคอลไลน์แล็บ จํากัด
 39. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
 40. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร)
 41. บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จํากัด
 42. โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
 43. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 44. โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
 45. โรงพยาบาลศิครินทร์
 46. โรงพยาบาลเอกชัย
 47. องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานสาขากรุงเทพมหานคร (International Organization for Migration, IOM)
 48. โรงพยาบาลวิภาราม
 49. โรงพยาบาลเมดพาร์ค
 50. MIC Lab (บริษัทเมดิคอล อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด)
 51. โรงพยาบาลปิยะเวท
 52. โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
 53. บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ จํากัดสาขาโรงพยาบาลพญาไท 2

ต่างจังหวัด 154 แห่ง

ภาครัฐ 125 แห่ง

 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง
 2.  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 (11 แห่ง)
 3. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 4. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. หน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 6. โรงพยาบาลลําปาง
 7. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 8. โรงพยาบาลนครปฐม
 9. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 10. โรงพยาบาลนครพิงค์
 11. โรงพยาบาลสุรินทร์
 12. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
 13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 14. โรงพยาบาลขอนแก่น
 15. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 16. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 17. โรงพยาบาลยะลา
 18. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
 19. โรงพยาบาลแม่สอด
 20. โรงพยาบาลชัยภูมิ
 21. โรงพยาบาลหัวหิน
 22. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 23. โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
 24. โรงพยาบาลสระบุรี
 25. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 26. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
 27. โรงพยาบาลหาดใหญ่
 28. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 29. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 30. โรงพยาบาลชลบุรี
 31. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 32. โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 33. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 34. โรงพยาบาลสิชล
 35. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 36. โรงพยาบาลน่าน
 37. โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 38. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 39. โรงพยาบาลพุทธโสธร
 40. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติกรมแพทย์ทหารเรือ
 41. โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
 42. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 43. โรงพยาบาลสันทราย
 44. โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 45. โรงพยาบาลระยอง
 46. โรงพยาบาลกระบี่
 47. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 48. โรงพยาบาลระนอง
 49. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
 50. โรงพยาบาลปัตตานี
 51. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
 52. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 53. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
 54. โรงพยาบาลราชบุรี
 55. โรงพยาบาลกําแพงเพชร
 56. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 57. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
 58. โรงพยาบาลแพร่
 59. โรงพยาบาลพะเยา
 60. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 61. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 62. โรงพยาบาลสุโขทัย
 63. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
 64. โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
 65. โรงพยาบาลมหาสารคาม
 66. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร(ฝ่ายสหรัฐ) หน่วยวิจัยไวรัสวิทยากําแพงเพชร
 67. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
 68. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
 69. โรงพยาบาลตราด
 70. โรงพยาบาลพังงา
 71. โรงพยาบาลชุมแพ
 72. โรงพยาบาลตะกั่วป่า
 73. โรงพยาบาลพัทลุง
 74. โรงพยาบาลบึงกาฬ
 75. โรงพยาบาลสกลนคร
 76. โรงพยาบาลเกาะสมุย
 77. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
 78. โรงพยาบาลปากช่องนานา
 79. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 80. โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
 81. โรงพยาบาลอุทัยธานี
 82. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
 83. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
 84. โรงพยาบาลพิจิตร
 85. โรงพยาบาลอํานาจเจริญ
 86. โรงพยาบาลยโสธร
 87. โรงพยาบาลเลย
 88. โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
 89. โรงพยาบาลนครพนม
 90. โรงพยาบาลหนองคาย
 91. ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา
 92. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 93. โรงพยาบาลอ่างทอง
 94. โรงพยาบาลลําพูน
 95. หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อําเภอหาดใหญ่
 96. โรงพยาบาลสตูล
 97. โรงพยาบาลมุกดาหาร
 98. โรงพยาบาลตรัง
 99. โรงพยาบาลอุ้มผาง
 100. โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
 101. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เอกชน 29 แห่ง

 1. บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์(ประเทศไทย) สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
 2. โรงพยาบาลศรีสวรรค์
 3. บริษัท แล็บเฮาส์ (ชลบุรี) จํากัด
 4. เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์คลินิกเนคนิคการแพทย์ สาขาระยอง
 5. เชียงใหม่ราม สหคลินิก
 6. โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 7. โรงพยาบาลลานนา
 8. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาหาดใหญ่
 9. โรงพยาบาลทักษิณ
 10. โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
 11. โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลําปาง
 12. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ
 13. โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
 14. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
 15. โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
 16. โรงพยาบาลพิษณุเวช
 17. โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา
 18. โรงพยาบาลพะเยา ราม
 19. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
 20. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
 21. เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาพัทยา
 22. โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
 23. โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
 24. โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
 25. เอ็นเฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่
 26. องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานสํานักงานแม่สอด
 27. โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
 28. โรงพยาบาลแม่สอด-ราม
 29. โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม

สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

++++++++++

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง