‘กสทช.’ เผยคลิปเทคนิค ‘กดรับสิทธิเพิ่มเน็ตมือถือ’ อย่างไรให้ใช้งานได้นานที่สุด (ชมคลิป)

‘กสทช.’ เผยคลิปเทคนิค ‘กดรับสิทธิเพิ่มเน็ตมือถือ’ อย่างไรให้ใช้งานได้นานที่สุด (ชมคลิป)
มติชน
6 เมษายน 2563 ( 19:34 )
626
16
‘กสทช.’ เผยคลิปเทคนิค ‘กดรับสิทธิเพิ่มเน็ตมือถือ’ อย่างไรให้ใช้งานได้นานที่สุด (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 6 เมษายน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เผยแพร่คลิปความยาว 7.07 นาที ถึง “เทคนิคการกดรับสิทธิเพิ่มเน็ตมือถืออย่างไรให้ใช้งานได้นานที่สุด”

นายฐากรกล่าวว่า ตามที่รัฐบาล และ กสทช. ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม รวมทั้งสนับสนุนการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

1.สนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (โมบาย บรอดแบนด์) เพิ่ม 10 กิกะไบต์ต่อคน โดยผู้ใช้บริการ 1 คนจะได้รับการสนับสนุน 1 เลขหมาย ต่อ 1 ผู้ให้บริการ โดยให้เฉพาะผู้ที่ใช้โปรโมชั่นอินเตอร์เน็ตไม่เกิน 10 กิกะไบต์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ 30 วันหลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ์

2.สนับสนุนการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (ฟิกส์ บรอดแบนด์) ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มขนาดความจุเท่าที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการได้ โดยผู้ให้บริการจะเพิ่มระดับความเร็วให้ทันที ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นเวลา 30 วัน

นายฐากรกล่าวว่า จากการหารือร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ กสทช. ดำเนินการใน 3 เรื่อง ซึ่้งจะนำเข้าที่ประชุม กสทช. วันที่ 8 เมษายน ประกอบด้วย 1.ขยายระยะเวลาอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มให้ 10 กิกะไบต์เกินกว่า 30 วัน 2.ส่วนการสนับสนุนอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่เป็น 100 เมกะบิต ให้ กสทช. แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งเอสเอ็มเอสแจ้งสิทธิให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้ทราบ และ 3.ให้ กสทช. ขอทราบความต้องการในการใช้อินเตอร์เน็ตของแต่ละสถาบันการศึกษา เพื่อการเรียนการสอนทางออนไลน์ ตามที่มีการขอสนับสนุนโครงการอินเตอร์เน็ตนักศึกษามายัง กสทช. เนื่องจากปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง