รีเซต

น.อ.ภแม่สายลงพื้นที่ตรวจการสร้างถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภค ให้พี่น้องดอยผาหมีสำเร็จเรียบร้อย

น.อ.ภแม่สายลงพื้นที่ตรวจการสร้างถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภค ให้พี่น้องดอยผาหมีสำเร็จเรียบร้อย
77ข่าวเด็ด
26 กรกฎาคม 2563 ( 06:16 )
141
น.อ.ภแม่สายลงพื้นที่ตรวจการสร้างถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภค ให้พี่น้องดอยผาหมีสำเร็จเรียบร้อย

เชียงราย-นายอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย พร้อมด้วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามการสร้างถังเก็บน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค บริโภค ตามโครงการร้อยใจรักษ์ สามารถเก็บกักน้ำไว้แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และโรงเรียน ในพื้นที่ได้อย่างดี

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 26 ก.ค.63 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำ เจ้าหน้าที่ AD ผู้ใหญ่บ้านผาหมี ตรวจติดตามการสร้างถังเก็บน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค บริโภค ตามโครงการร้อยใจรักษ์ ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำไว้แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และโรงเรียน ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีมาก  โดยใช้งบประมาณ 50,000 บาท จาก จังหวัดเชียงราย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ส่วนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ ทหาร อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.)และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการ ณ บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผลการดำเนินการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง