รีเซต

อ.แม่สาย จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ.แม่สาย จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
77ข่าวเด็ด
28 กรกฎาคม 2563 ( 03:50 )
146
อ.แม่สาย จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เชียงราย-อำเภอแม่สาย จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 28 ก.ค. 63 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 10 รูป พร้อมด้วยนางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย – หัวหน้าส่วนราชการ – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ร่วมกัน ณ ห้องประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย

 

ต่อมาเวลา 08.30 น.ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชกาลที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ร่วมถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และในเวลา 19.00 น.มีการทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จพิธี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง