คมนาคม สรุปยอดการเดินทางช่วงหยุดยาว รวม 5 วัน เดินทางกว่า 10.69 ล้านคน

คมนาคม สรุปยอดการเดินทางช่วงหยุดยาว รวม 5 วัน เดินทางกว่า 10.69 ล้านคน
มติชน
23 พฤศจิกายน 2563 ( 11:46 )
31
คมนาคม สรุปยอดการเดินทางช่วงหยุดยาว รวม 5 วัน เดินทางกว่า 10.69 ล้านคน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า กระทรวงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2563 โดยสรุปข้อมูลจากช่วงเวลาดังกล่าวทั้ง 5 วัน พบว่า มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 10,686,193 คน-​เที่ยว สูงกว่าประมาณการ 2.06%

 

ขณะที่ ปริมาณการจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ จำนวน 14,053,959 คัน สูงกว่าประมาณการ 35.31% โดยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 13,041,963 คัน ส่วนสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวง ในวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2563 พบว่า มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 455 ครั้ง โดยเป็นโครงข่ายทางถนน จำนวน 452 ครั้ง และโครงข่ายทางราง จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 82 คน บาดเจ็บ 466 คน บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 78.64% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด โดยเกิดที่จังหวัดชลบุรีมากที่สุด จำนวน 27 ครั้ง

 

สำหรับ อุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้อง จำนวน 153 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 47 คน บาดเจ็บ 165 ราย โดยเกิดที่ จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดลำพูน มากที่สุด จำนวนจังหวัดละ 11 ครั้ง และมีอุบัติเหตุบนระบบขนส่งสาธารณะและรถบรรทุก รวมจำนวน 21 ครั้ง เป็นรถโดยสารสาธารณะ 5 ครั้ง รถบรรทุก 13 ครั้ง รถไฟ 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 10 คน บาดเจ็บ 22 คน ทั้งนี้ ไม่มีรายงานอุบัติเหตุในบริการขนส่งสาธารณะทางเรือและเครื่องบิน

 

นอกจากนี้ การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯให้บริการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี

 

 

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม

สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง