รีเซต

บินไทยจัดเที่ยวบิน “กลับเมืองไทยให้หายคิดถึง" เส้นทาง ลอนดอน-กรุงเทพ 3 เดือน

บินไทยจัดเที่ยวบิน “กลับเมืองไทยให้หายคิดถึง" เส้นทาง ลอนดอน-กรุงเทพ 3 เดือน
ข่าวสด
16 ตุลาคม 2563 ( 10:25 )
84
บินไทยจัดเที่ยวบิน “กลับเมืองไทยให้หายคิดถึง" เส้นทาง ลอนดอน-กรุงเทพ 3 เดือน

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ “กลับเมืองไทยให้หายคิดถึง” เส้นทาง ลอนดอน-กรุงเทพฯ โดยจะทำการบินทุกวันอาทิตย์ ช่วง ต.ค.-ธ.ค. 63

 

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงสิ้นปีเป็นช่วงที่มีความต้องการการเดินทางสูง บริษัทฯ จัดเที่ยวบินพิเศษ “กลับเมืองไทยให้หายคิดถึง”

 

ให้บริการเที่ยวบินพิเศษจากลอนดอน สหราชอาณาจักร สู่ประเทศไทย ในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชาวไทยในสหราชอาณาจักรและประเทศใกล้เคียง ที่คิดถึงและต้องการเดินทางกลับประเทศไทย รวมทั้งนักธุรกิจที่มีความต้องการเดินทางมายังประเทศไทย และชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในไทย

 

โดยได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดเที่ยวบินพิเศษ เที่ยวบินที่ ทีจี 917 เส้นทาง ลอนดอน-กรุงเทพฯ ทำการบินทุกวันอาทิตย์ ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2563 ออกเดินทางจากลอนดอน เวลา 21.35 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.00 น.

 

นอกจากนี้ การบินไทยยังเพิ่มบริการพิเศษ “กลับเมืองไทยให้หายคิดถึง” แบบ Social Distancing โดยให้บริการชั้นโดยสารรูปแบบใหม่ THAI ECONOMY PLUS ในเส้นทางดังกล่าว เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ในที่นั่งชั้นประหยัด 4 แถวแรก แบบที่เว้นที่ พร้อมบริการพิเศษตลอดการเดินทาง อาทิ บริการเช็คอินช่องทางพิเศษ ได้รับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มจากเดิม 5 กิโลกรัม รวมทั้งให้บริการอาหารโดยมีเมนูให้เลือกแบบเดียวกับชั้นธุรกิจอีกด้วย

 

บริษัทฯ จำหน่ายบัตรโดยสารเที่ยวบินพิเศษเส้นทางดังกล่าว เป็นบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว มีที่นั่งจำนวนจำกัด ผู้โดยสารสามารถใช้บัตรโดยสารเดิม บัตรโดยสารรางวัล ROP และ Travel Voucher ในเที่ยวบินพิเศษนี้ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานขายการบินไทย ณ กรุงลอนดอน ได้ที่อีเมล์ thaiticketing@thaiairways.co.uk หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 20.00 น. ผู้โดยสารสามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนก่อนการเดินทาง หรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ที่ http://www.thaiembassy.org/london/

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง