รีเซต

เปิดเสียงโหวต แช่แข็งภท. ดันพ.ร.บ.กัญชา นอกจากพท.-ปชป. ยังมี 'พปชร.' เพียบเลย

เปิดเสียงโหวต แช่แข็งภท. ดันพ.ร.บ.กัญชา นอกจากพท.-ปชป. ยังมี 'พปชร.' เพียบเลย
มติชน
15 กันยายน 2565 ( 13:23 )
31
เปิดเสียงโหวต แช่แข็งภท. ดันพ.ร.บ.กัญชา นอกจากพท.-ปชป. ยังมี 'พปชร.' เพียบเลย

15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานถึงผลการลงมติให้ถอนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ…. ออกจากวาระการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ซึ่งผลการลงมติเสียงข้างมาก 198 เสียง เห็นด้วยให้ถอนร่างออกไปทบทวน ไม่เห็นด้วย 136 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง พบว่า เสียงเห็นด้วยให้ถอนร่างกฎหมายนั้น มาจากหลากหลายพรรค อาทิ พรรคเพื่อไทย (พท.) , พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) , พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) , พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) , พรรคเสรีรวมไทย (สร.) ,พรรคประชาชาติ (ปช.)

 

โดยผลการลงมติแยกเป็นรายพรรคการเมืองมีดังนี้ พรรค พท. ลงมติเห็นด้วย 93 เสียง และมีลงมติไม่เห็นด้วย 7 เสียง ประกอบ ด้วยส.ส.กลุ่มที่มีข่าวว่าจะย้ายไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) คือ นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น ส.ส.อุดรธานี, นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ, นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ, นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก, นางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ, นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก และนายสุชาติ ภิญโญ ส.ส.นครราชสีมา

 

พรรค พปชร. เห็นด้วยให้ถอนร่างฯ 47 เสียง ไม่เห็นด้วย 3 เสียง คือ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย, นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ และ พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี และมีงดออกเสียง 4 เสียง ได้แก่ นายมานัส อ่อนอ้าย ส.ส.พิษณุโลก, นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา, นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ และนายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 

พรรคปชป. เห็นด้วย 30 เสียง ไม่เห็นด้วยกับการถอนร่างฯ 2 เสียง คือนายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประจวบคิรีขันธ์ และนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และมีผู้งดออกเสียง 2 คน คือนายภาณุ ศรีบุศยกาญจน์ ส.ส.สุราษฎร์ธานี และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี

 

พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้ถอนเนื้อหา มีเพียง 1 คน คือ นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ลงมติเห็นด้วยให้ถอนร่างฯ

 

พรรคเศรษฐกิจใหม่ พบว่ามี นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ โหวตเห็นด้วย ขณะที่อีก 4 เสียงโหวตไม่เห็นด้วย ได้แก่ นายภาสกร เงินเจริญกุล, นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์, น.ส.จิราพร นาคดิลก และนายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 

ขณะที่พรรค ภท. ซึ่งเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ลงมติไม่เห็นด้วยให้ถอนร่างมีเพียง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เท่านั้นงดออกเสียง

 

ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ มีผลการลงมติดังนี้ พรรคชาติไทยพัฒนา ส.ส.ที่ร่วมประชุม 8 คน โหวตไม่เห็นด้วยทั้งหมด, พรรคพลังท้องถิ่นไท 3 เสียงไม่เห็นด้วย, พรรครวมพลัง มีเสียงเห็นด้วย 1 เสียง คือ น.ส.จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ขณะที่นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ งดออกเสียง

 

พรรคชาติพัฒนา มีนายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร ที่ลงมติไม่เห็นด้วย ขณะที่อีก 3 เสียง งดออกเสียง ได้แก่ นายดล เหตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา

 

ขณะที่พรรคเล็กร่วมรัฐบาล พบว่ามีผู้ที่โหวตไม่เห็นด้วย ได้แก่ นายปรีดา บุญเพลิง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน, นางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาภิวัฒน์, นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่

 

พรรคเศรษฐกิจไทย มี 7 เสียงที่เห็นด้วย ขณะที่ 3 เสียงไม่เห็นด้วย ประกอบด้วย นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์, นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี, นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก ขณะที่พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ งดออกเสียง

 

ส่วนพรรคเสรีรวมไทย (สร.) ส.ส.ที่ร่วมประชุม 9 คน โหวตเห็นด้วยทั้งหมด ขณะที่พรรคพลังปวงชนไทย ที่มีนายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคฯ โหวตเห็นด้วยเช่นกัน, พรรคปช. มีส.ส. 6 คนร่วมประชุม ล้วนโหวตเห็นด้วยทั้งหมด, พรรคเพื่อชาติ (พช.) มี 2 ส.ส.ที่เห็นด้วย คือ น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ขณะที่นายอารี ไกรนรา ส.ส.บัญชีรายชื่อ โหวตไม่เห็นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง