รีเซต

‘ศักดิ์สยาม’ เผยรัฐ-รฟท. พร้อมยื่นขอพิจารณาคดีใหม่โฮปเวลล์ใหม่

‘ศักดิ์สยาม’ เผยรัฐ-รฟท. พร้อมยื่นขอพิจารณาคดีใหม่โฮปเวลล์ใหม่
ข่าวสด
11 มีนาคม 2565 ( 21:00 )
58
‘ศักดิ์สยาม’ เผยรัฐ-รฟท. พร้อมยื่นขอพิจารณาคดีใหม่โฮปเวลล์ใหม่

เมื่อวันที่ 11 มี..ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พร้อมด้วย นายพี ระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายนิรุฒ มณีพันธุ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะทำงาน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาขอเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและความเสียหายของรัฐที่มีอยูในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร (คดีโฮปเวลล์) เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง ยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ไว้พิจารณา ครั้งที่ 1/2565

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ในที่ประชุมมีการพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินงานภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งที่ 81-83/2565 ฉบับลงวันที่ 24 ก.พ. 2565 กลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไว้พิจารณา และให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณางดการบังคับคดีที่บังคับให้กระทรวงคมนาคม และรฟท. ชำระเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท ให้แก่ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสัญญาณในทางที่ดีต่อภาครัฐในการขอพิจารณาคดีใหม่

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ในการประชุมมีการหารือถึงแอกชั่นแพลนที่กระทรวงคมนาคมและรฟท. ต้องดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมายที่กำหนดไว้ในการฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งความสำเร็จของการยื่นขอพิจารณาคดีใหม่ในครั้งนี้ มี นายพีระพันธุ์ เป็นหัวหน้าทีมในการสืบค้นพยานหลักฐานต่างๆ และข้อพิรุธ รวมถึงได้รับการสนับสนุนที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของภาครัฐจากรมว.คมนาคมและผู้ว่าการรถไฟฯ

 

“การประชุมครั้งนี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่กระทรวงคมนาคม และรฟท. มีโอกาสต่อสู้โดยคดีจาก พยาน หลักฐานและข้อพิรุธต่างๆ และได้การสนับสนุนจากสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นอย่างดีในการต่อสู้คดีไปด้วยกัน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ข้อยุติว่า กระทรวงคมนาคมและรฟท. จะมีหนังสือถึงอัยการสูงสุด เพื่อขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งพนักงานอัยการพิจารณาดำเนินการในคดีแทนกระทรวงคมนาคมและรฟท. โดยมีผู้แทนกระทรวงคมนาคมและรฟท. รวมถึงมีมติให้ นายพีระพันธุ์ เป็นผู้ประสานงานคดีนี้ โดยคณะจะดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มี.ค. 2565 ซึ่งพนักงานอัยการก็ได้รับทราบข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมและรฟท.”นายศักดิ์สยามกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง