รีเซต

www.chongkho.inbaac.com เช็ค “เงินประกันรายได้ข้าว ปี 2564/65” ต้องปลูกข้าวชนิดใดบ้าง ได้เงินเท่าไหร่

www.chongkho.inbaac.com เช็ค “เงินประกันรายได้ข้าว ปี 2564/65” ต้องปลูกข้าวชนิดใดบ้าง ได้เงินเท่าไหร่
Ingonn
9 พฤศจิกายน 2564 ( 14:01 )
14.9K
www.chongkho.inbaac.com เช็ค “เงินประกันรายได้ข้าว ปี 2564/65” ต้องปลูกข้าวชนิดใดบ้าง ได้เงินเท่าไหร่

ธ.ก.ส. จ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินกว่า 13,200 ล้านบาท แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว โดยจ่ายวันแรก 9 พฤศจิกายนนี้ กว่า 492,000 ราย เป็นเงินกว่า 10,900 ล้านบาท

 

เงื่อนไขจ่ายเงินประกันรายได้ข้าว

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้คือ ราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าวดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ 

 • เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย

 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิต และใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน จากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการฯ 

 

ช่องทางเช็คเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

1.แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง 

2.ข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

3.เข้าเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/

โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา สำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อมูลว่า “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” โดยจะแสดงชื่อโครงการ, เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขา ธ.ก.ส. และสถานะ

 


นอกจากนี้ ยังได้เตรียมมาตรการคู่ขนานเพื่อชะลอการขายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก  ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าว ประกอบด้วย 

 

โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 

โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ที่ความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% เป้าหมาย 2 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ 20,402 ล้านบาท พร้อมช่วยเหลือค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท โดยกำหนดราคาข้าวดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,000 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 9,500 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 5,400 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 7,300 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 8,600 บาท 


โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 

เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนรวบรวมข้าวเปลือกสำหรับการจำหน่ายหรือเพื่อการแปรรูป.

 

ข้อมูลจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station , เพจเฟซบุ๊ก เราชนะ

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง