รีเซต

เช็คเงินผู้สูงอายุ ได้เงินบำนาญไม่เกิน 41,000 บาท ยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ เช็กก่อน!

เช็คเงินผู้สูงอายุ ได้เงินบำนาญไม่เกิน 41,000 บาท ยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ เช็กก่อน!
Ingonn
15 พฤศจิกายน 2565 ( 12:42 )
242
เช็คเงินผู้สูงอายุ ได้เงินบำนาญไม่เกิน 41,000 บาท ยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ เช็กก่อน!

เงินผู้สูงอายุ ล่าสุด เช็คเงินผู้สูงอายุ หลังมีข่าวว่า ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญไม่เกิน 41,000 บาท ยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ โดย พม. ได้ออกมาชี้แจงเรื่องเงินบำนาญ และเงินผู้สูงอายุแล้วว่า เป็นข้อมูลเท็จ ยังยึดตามระเบียบเดิม จ่ายเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ

 

เช็คเงินผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่มีการโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญไม่เกิน 41,000 บาท สามารถยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุได้นั้น เป็นข่าวปลอมและขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ปัจจุบันการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ ดังนี้

 • อายุ 60 - 69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา  600 บาท/คน/เดือน 
 • อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา  700 บาท/คน/เดือน 
 • อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา  800 บาท/คน/เดือน 
 • อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา  1,000 บาท/คน/เดือน 

 

"เงินผู้สูงอายุ" ใครได้บ้าง

ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ มีดังนี้

 1. สัญชาติไทย 
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
 3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
  • ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
  • ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี 


ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร.02-642-4336

 

 

ข้อมูล รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง