รีเซต

กอ.รมน. ลงพื้นที่จ.สมุทรสาคร เน้นตรวจหา คัดกรองโรค 'โควิด-19'

กอ.รมน. ลงพื้นที่จ.สมุทรสาคร เน้นตรวจหา คัดกรองโรค 'โควิด-19'
ข่าวสด
24 ธันวาคม 2563 ( 17:56 )
84
กอ.รมน. ลงพื้นที่จ.สมุทรสาคร เน้นตรวจหา คัดกรองโรค 'โควิด-19'

โควิด : กอ.รมน. ลงพื้นที่จ.สมุทรสาคร บูรณาการการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 พร้อมจัดตั้งรพ.สนาม แก้ไขด้านสาธารณสุข ดูแลคุณภาพชีวิต ปชช.


เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2563 ที่ศาลากลางจ.สมุทรสงคราม พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกอ.รมน. พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเลขาธิการ กอ.รมน. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความมั่นคงภายใน พร้อมด้วยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เจ้าหน้าที่กอ.รมน. และหน่วยทหารในพื้นที่

 

 

ลงพื้นที่จ.สมุทรสาคร เข้าพบผู้ว่าราชการจ.สมุทรสาคร เพื่อหารือถึงสถานการณ์การแนวทางป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

 

พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่วันนี้ เพื่อให้เกิดความพร้อมการบูรณาการในการสนับสนุนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าราชการจ.สมุทรสาคร ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยเฉพาะแนวทางการแก้ไขในด้านสาธารณสุข การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

 

พร้อมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในหลายประเด็น การมอบหมายให้รองผอ.รมน.จว.(ท.) เป็นผู้ประสานงานหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มมาตราการช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับแรงงานต่างด้าวทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่จ.สมุทรสาคร

 

ให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาเชื้อของโรค โควิด-19 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดขยายพื้นที่ออกไปในวงกว้าง นอกจากนี้ควรมีการจัดตั้งอาสาสมัครของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่

 

พล.ต.ธนาธิป กล่าวอีกว่า ในส่วนการจัดตั้งรพ.สนามนั้น ได้ชี้แจงกับผู้ว่าราชการจังหวัดถึงความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข ทั้งนี้พร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มเติมหากมีการร้องขอได้ตลอดเวลา และประเด็นสุดท้ายได้มีข้อเสนอแนะถึงเรื่องการจัดตั้งทีมงานเชิงรุก

ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความหวาดระแวงและความตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยทีมงานเชิงรุกจะประกอบด้วยฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง