รีเซต

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดเครดิตบูโร แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไง

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดเครดิตบูโร แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไง
TrueID
20 มีนาคม 2566 ( 18:23 )
161
ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดเครดิตบูโร แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไง

เช็คผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน เนื่องจากติดเครดิตบูโร ทำอย่างไร เช็คขั้นตอน ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดเครดิตบูโร แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไง

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ข่าววันนี้  ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน หลังจากเช็คผลผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th โดยระบุว่าเป็นผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สินที่ขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับ NCB จะได้รับร้ายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิตและหากผู้ลงทะเบียนพบว่า รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิตไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถยื่นขอแก้ไขข้อมูลได้ สามารถขอแก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้

 

โดยการตรวจสอบหรือแก้ไขผ่านสถาบันการเงินโดยตรง จะดำเนินการรวดเร็วกว่าการตรวจสอบหรือแก้ไขผ่าน NCB โดยสถาบันการเงินจะต้องแจ้งผลการปรับปรุงข้อมูลไปยัง NCB

 

ติดเครดิตบูโร แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไง

ผู้ลงทะเบียนสามารถขอแก้ไขข้อมูลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ขอแก้ไขข้อมูลกับ NCB ผู้ลงทะเบียนสามารถส่งอกสารหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์ โดยส่งไปยังคุณณพรัตน์ แก้วสมทอง (โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (ส่วนรับเรื่องร้องเรียน) เลขที่ 33 /4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 2 (ห้องเลขที่
  NS010-012) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

  เมื่อ NCB ได้รับคำขอแก้ไขข้อมูล NCB จะส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับสถาบันการเงินสมาชิกที่นำส่งข้อมูลและ NCB จะแจ้งผลการตรวจสอบหรือแก้ไขตามคำขอของผู้ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ NCB ได้รับคำขอ


 2. แก้ไขข้อมูลกับสถาบันการเงินสมาชิกเจ้าของบัตรเครดิต หรือบัญชีสินเชื่อโดยตรง ผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
  • ผู้ลงทะเบียนนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อสถาบันการงินสมาชิกเจ้าของบัตรเครดีต หรือบัญชีสินเชื่อ

  • หากตรวจสอบกับสถาบันการเงินแล้วพบว่า ข้อมูลที่สถาบันการเงินแจ้ง NCB ณ เดือน ต.ค. 2565 ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของผู้ลงทะเบียน สถาบันการเงินจะต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและแจ้งข้อมูลไปยัง NCB เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่อุทรรณ์กรณีไม่ผ่านเกณฑ์หนี้สิน

 

เอกสารประกอบการขอข้อมูลเครดิต 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเครดิต (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ NCB)
 3. สำเนารายงานข้อมูลเครดิตฉบับที่ต้องการแก้ไข (รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิตที่ได้รับจาก NCB)
 4. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ
  โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 08 5842 7109 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง