รีเซต

เลย ธนาคารน้ำฯ สู้ภัยแล้ง, สร้างการจ้างงานช่วงโควิด ให้ผู้ว่างงาน

เลย ธนาคารน้ำฯ สู้ภัยแล้ง, สร้างการจ้างงานช่วงโควิด ให้ผู้ว่างงาน
77ข่าวเด็ด
22 พฤษภาคม 2563 ( 03:10 )
263
เลย ธนาคารน้ำฯ สู้ภัยแล้ง, สร้างการจ้างงานช่วงโควิด ให้ผู้ว่างงาน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ณ วัดโนนสว่าง บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยการจ้างแรงงานราษฎรเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน นายพีรพจน์ หมื่นหาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน และสมาชิก อสม. ร่วมในงาน

 

 

นายพีรพจน์ หมื่นหาวงศ์ นายก อบต.จอมศรี กล่าวว่า ธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground Water Bank) คือ กระบวนการนำน้ำผิวดิน เติมลงสู่ใต้ดินเพื่อกักน้ำไว้เสมือนการฝากน้ำไว้ก่อน แล้วค่อยถอน ซึ่งมีการดำเนินการ 2 ระบบ คือ ระบบปิดและระบบเปิด ซึ่งธนาคารน้ำใต้ดินเป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหา การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการจัดเก็บน้ำไว้ใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง โดยบ่อรับน้ำมีขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว90 เมตร ลึก 0.50 เมตร บ่อรับน้ำขนาด 1.00×1.50 เมตร ลึก 2.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ โดยจ้างแรงงานราษฎรบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 จำนวน 30 คน รวม 3 วัน

 

 

 

สำหรับโครงการธนาคารน้ำฯ แห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าวัดโนนสว่าง บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังมาโดยตลอด ซึ่งโครงการนี้ใช้เวลาการดำเนินการสร้างในระหว่างวันที่ กลางเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา รวม 3 วัน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง 31,298 บาท ค่าแรงงาน 90 แรงเป็นเงิน 28,800 บาท เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อ 100 ม. -งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.50 x 0.50 ยาว 100 เมตร ราคาเมตรละ 2,500 บาท -งานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ขนาด 0.50 x 0.50 ยาว 100 เมตร บ่อรับน้ำ 4 บ่อรับน้ำขนาด 1.00×1.50 ลึก 2.00 เมตร ราคาต่อเมตรเท่ากับ 600.98 บาท เป็นเงินจำนวน 60,098 บาท สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้เป็นเงินจำนวน 189,902 บาท

 

 

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวว่า สิ่งที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้คือสามารถจ้างแรงงานพี่น้องประชาชนประชาชนสร้างรางระบายน้ำแบบไร้ท่อ ซึ่งจะทำให้ไม่มีน้ำขังอยู่ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ไขปัญหาลูกน้ำยุงลายได้  และอย่างที่สองคือถูกและดีโดยจากการสอบถามท่านนายก อบต.จอมศรีแล้วทราบว่าจากเดิมถ้าใช้ท่อคอนกรีตในการสร้างรางระบายน้ำจะต้องใช้งบประมาณถึง 250,000 บาท  แต่อันนี้ใช้เงินแค่ 60,000 เงินส่วนใหญ่จะตกอยู่เป็นค่าแรงพี่น้องประชาชน จึงอยากเชิญชวนพี่น้ององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ปัญหาน้ำท่วมขังโดยการจ้างพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในช่วงนี้มีพี่น้องประชาชนประสบปัญหาการขาดรายได้ในช่วงวิกฤติโควิด 19 การจ้างแรงงานนี้จึงถือเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง