เปิดผลสอบ "บินไทย" ถลุงเพลิน บริหารล้มเหลว

เปิดผลสอบ "บินไทย" ถลุงเพลิน บริหารล้มเหลว
มติชน
29 สิงหาคม 2563 ( 08:49 )
71
เปิดผลสอบ "บินไทย" ถลุงเพลิน บริหารล้มเหลว

ยังเป็นสิ่งค้างคาสงสัย เกิดอะไรขึ้นกับบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สายการบินแห่งชาติ จากเคยรุ่งเรืองทำกำไรปีละนับหมื่นล้านบาท กลับต้องขาดทุนปีละกว่าหมื่นล้านบาทในช่วง 5-6 ปีมานี้ จนต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลายกลาง ทำให้นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะกำกับดูแลการบินไทย ต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบ

 

นายถาวร เปิดเผยผลสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารงานของการบินไทย ระบุว่า การบินไทยขาดทุนต่อเนื่องมากว่า 5 ปี จากผลการตรวจสอบพบว่า การบินไทยบริหารงานบุคคลล้มเหลว ไม่มีประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง เป็นเหตุสำคัญทำให้บริษัทประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อาทิ กรณีรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษในอัตราเดือนละ 2 แสนบาท ผ่านไป 9 เดือนเพิ่มเป็น 6 แสนบาท โดยอ้างว่าได้ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติค่าตอบแทนตามที่เคยปฏิบัติกันมา

 

พร้อมรถประจำตำแหน่ง คนขับรถ  และค่าน้ำมัน เมื่อเกษียณอายุราชการยังได้รับการแต่งตั้งให้รับตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส ระดับ 13 และได้รับสิทธิประโยชย์คงเดิมต่อไปอีก 6 เดือน และในกรณีรักษาการตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ยังขัดกับมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือจากกระทรวงการคลัง ที่ห้ามพนักงานที่รักษาให้ได้รับค่าตอบแทเพิ่มพิเศษ

 

นอกจากนั้น ยังพบปัญหาการจ่ายเงินสินบนของบริษัทโรลส์-รอยซ์ ผ่านนายหน้าคนกลางให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานการบินไทย อีกทั้งพบว่าผู้บริหารบางคนส่อร่ำรวยผิดปกติ มีบัญชีเงินฝากและทรัพย์สินราคาสูงอยู่ในต่างประเทศ  การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์บนเครื่องบินปีละ 4-5 พันล้านบาท ส่อทุจริตและได้สินค้าด้อยคุณภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง