รีเซต

ปักกิ่งเล็งฟื้นฟู 'ระบบนิเวศ' เพิ่ม 50,000 ไร่ ในปีนี้

ปักกิ่งเล็งฟื้นฟู 'ระบบนิเวศ' เพิ่ม 50,000 ไร่ ในปีนี้
Xinhua
3 กุมภาพันธ์ 2566 ( 14:07 )
41
ปักกิ่งเล็งฟื้นฟู 'ระบบนิเวศ' เพิ่ม 50,000 ไร่ ในปีนี้

ปักกิ่ง, 3 ก.พ. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (2 ก.พ.) สำนักป่าไม้และอุทยานเทศบาลกรุงปักกิ่งของจีน เปิดเผยว่าปักกิ่งจะเสร็จสิ้นการฟื้นฟูระบบนิเวศที่ดิน 120,000 หมู่ (ราว 50,000 ไร่) และการปลูกป่า 15,000 หมู่ (ราว 6,250 ไร่) ในปี 2023ปักกิ่งยังวางแผนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองอีก 200 เฮกตาร์ (ราว 1,250 ไร่) พร้อมคาดการณ์อัตราความครอบคลุมของป่าไม้จะเพิ่มแตะร้อยละ 44.9 และอัตราความครอบคลุมของพื้นที่สีเขียวในเมืองจะเพิ่มแตะร้อยละ 49.35 ในปีนี้ปักกิ่งจะสร้างสวนสาธารณะสำหรับการพักผ่อนและป่าในเมืองเพิ่ม 22 แห่ง รวมถึงสวนหย่อมและพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กเพิ่ม 50 แห่งในปี 2023 ทั้งจะสร้างสวนสาธารณะชานเมืองเพิ่ม 10 แห่งในหลายพื้นที่ ซึ่งรวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัยประชากรหนาแน่นอย่างหุยหลงก้วนและเทียนทงย่วน ตลอดจนอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตปักกิ่งอนึ่ง ปักกิ่งขยายพื้นที่ป่าไม้เพิ่ม 153,000 หมู่ (ราว 63,750 ไร่) และพื้นที่สีเขียวในเมืองเพิ่ม 200 เฮกตาร์ (ราว 1,250 ไร่) ในปี 2022 โดยมีอัตราความครอบคลุมของป่าไม้และอัตราครอบคลุมของพื้นที่สีเขียวในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 44.8 และร้อยละ 49.3 ส่วนมูลค่าทรัพย์สินของทรัพยากรป่าไม้ของเมืองในปี 2022 อยู่ที่ 9.07 แสนล้านหยวน (ราว 4.43 ล้านล้านบาท)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง