รีเซต

จีนสร้างความคืบหน้าด้านการคุ้มครอง 'สิทธิส่วนบุคคล'

จีนสร้างความคืบหน้าด้านการคุ้มครอง 'สิทธิส่วนบุคคล'
Xinhua
14 มีนาคม 2567 ( 18:41 )
11
จีนสร้างความคืบหน้าด้านการคุ้มครอง 'สิทธิส่วนบุคคล'

(แฟ้มภาพซินหัว : ชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนประถมในเมืองรื่อคาเจ๋อ เขตปกครองตนเองทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 5 มิ.ย. 2023)

เจนีวา, 14 มี.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (13 มี.ค.) กงเซี่ยงเหอ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยตงหนานของจีน ซึ่งร่วมประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) ครั้งที่ 55 ณ นครเจนีวาในนามสมาคมสิทธิมนุษยชนศึกษาแห่งประเทศจีน กล่าวว่าจีนสร้างความก้าวหน้าด้านการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลอย่างมากกงกล่าวว่าสิทธิส่วนบุคคลถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและองค์ประกอบสำคัญของการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยจีนบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อปี 2021 ซึ่งถือเป็น "หมุดหมายสำคัญ" ที่วางกรอบงานทางกฎหมายอันครอบคลุมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนก่อนหน้านี้จีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์เมื่อปี 2017 เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนด้วยการจัดตั้งกฎเกณฑ์อันเข้มงวดสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งเมื่อปี 2021 ซึ่งมีบทเฉพาะกาลด้านสิทธิส่วนบุคคล 8 มาตรา ส่วนกฎหมายอาญายังมีบทบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของพลเมืองจากการถูกล่วงละเมิดแม้สิทธิส่วนบุคคลในจีนถือเป็นแนวคิดทางกฎหมายที่พัฒนาขึ้นใหม่ แต่ปัจจุบันจีนบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับแล้ว โดยจีนปรับตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในด้านการคุ้มครองข้อมูล ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ตอบสนองความต้องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง