รีเซต

บัวแก้วยันนักการทูตมีเอกสิทธิ์คุ้มกัน แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสธ.

บัวแก้วยันนักการทูตมีเอกสิทธิ์คุ้มกัน แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสธ.
มติชน
17 กรกฎาคม 2563 ( 16:07 )
94
บัวแก้วยันนักการทูตมีเอกสิทธิ์คุ้มกัน แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสธ.
นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์กรณีการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักการทูตตะวันตก เพื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่สามารถเข้าที่พักได้ว่า นักการทูตรายดังกล่าวเดินทางกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม โดยได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกเดินทางแล้ว และเมื่อมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้รับการตรวจหาเขื้อโควิด-19 อีกครั้ง ซึ่งมีผลตรวจเป็นลบ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานต้นสังกัดดูแล พร้อมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีการใส่ชุดป้องกันตามมาตรฐานสาธารณสุข จากนั้นได้เดินทางจากสนามบินไปอาคารชุด ซึ่งเป็นที่พำนักโดยทางอาคารชุดได้ทราบล่วงหน้า เพื่อกักตัวภายใต้การดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด โดยนั่งรถที่มีแผ่นกั้นระหว่างคนขับและผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานต้นสังกัดได้เดินทางไปส่งที่อาคารชุดด้วยโดยรถคนละคัน ซึ่งทั้งหมดเป็นการทำตามมาตรการอย่างรัดกุม
นายเชิดเกียรติกล่าวว่า เมื่อเดินทางถึงที่พัก นิติบุคคลของอาคารชุดแจ้งว่า กรรมการนิติบุคคลแจ้งว่าได้มีมติไม่ให้นักการทูตรายดังกล่าวเข้าพัก ดังนั้นกรมพิธีการทูตจึงได้ประสานสำนักงานต้นสังกัดของนักการทูตดังกล่าว ให้จัดหาที่พักที่มีความพร้อมและเหมาะสมตามมาตรการสาธารณสุขของไทย เพื่อรับการกักกันตัว
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นักการทูตเป็นกลุ่มบุคคลเดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ไม่ใช่ “วีไอพี”เนื่องจากแม้จะได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะตัวแทนทางการทูตและผู้แทนของรัฐ แต่ก็มีหน้าที่ที่ต้องเคารพกฎระเบียบของประเทศเจ้าบ้าน โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทย ซึ่งเป็นไปแนวทางของคำสั่ง ศบค. ฉบับที่ 7/2563 ที่ยังเป็นมาตรการปัจจุบันที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่
นายเชิดเกียรติกล่าวว่า อย่างไรก็ดีเพื่อการสร้างความมั่นใจโดยคำนึงถึงความรู้สึกของสังคมไทย ในการพยายามควบคุมโรคและใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย กระทรวงการต่างประเทศได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทบทวนมาตรการให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อการอนุมัติให้บังคับใช้อย่างเป็นทางการ โดยภายหลังกรณีบุตรสาวนักการทูตจากประเทศในแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำให้คณะทูตปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด และขอให้เพิ่มความเข้มข้นโดยการรอรับผลการตรวจ RT-PCR ที่สนามบินและขอให้กักกันตัวในสถานที่ที่มีส่วนแยกและสภาพเหมาะสม (isolated facility)
นายเชิดเกียรติกล่าวว่า การดำเนินการของต้นสังกัดของนักการทูตประเทศตะวันตกรายดังกล่าวจึงเป็นตามกรอบระเบียบตามมาตรการของ ศบค. ในปัจจุบัน ซึ่งในช่วงรอยต่อนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำและทำความเข้าใจกับคณะทูตเป็นระยะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง