รีเซต

"รพ.จุฬาฯ"ปรับลดให้บริการผู้ป่วยนอก 50 % งดรับใหม่-ไม่มีนัดหมาย ยกเว้นฉุกเฉิน

"รพ.จุฬาฯ"ปรับลดให้บริการผู้ป่วยนอก 50 % งดรับใหม่-ไม่มีนัดหมาย ยกเว้นฉุกเฉิน
ข่าวสด
9 มีนาคม 2565 ( 23:32 )
48
"รพ.จุฬาฯ"ปรับลดให้บริการผู้ป่วยนอก 50 % งดรับใหม่-ไม่มีนัดหมาย ยกเว้นฉุกเฉิน

" รพ.จุฬาฯ " ประกาศ ลดการให้บริการผู้ป่วยนอกลง 50 % งดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย และผู้ป่วยส่งต่อระหว่างรพ. ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ลดความหนาแน่นและการแพร่กระจายเชื้อ

 

วันที่ 9 มี.ค.2565 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง การปรับการบริการผู้ป่วยนอก ระบุ สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอนทวีความรุนแรงมากขึ้น

เพื่อเป็นการลดความหนาแน่นและการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอปรับลดการให้บริการผู้ป่วยนอก ทั้งระบบปกติ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ดังนี้

 

ลด การให้บริการผู้ป่วยนอกลงร้อยละ 50

งด รับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย และ ผู้ป่วยส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ป่วยที่มีนัดทุกท่าน เพื่อให้ได้รับการบริการที่เหมาะสม

ผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการได้ที่ห้องฉุกเฉิน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม-12 เมษายน 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 9 มีงนาคม 2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง