TrueID

อิสราเอลออกกฎคุม 'โอนสกุลเงินดิจิทัล' ต้านฟอกเงิน-หนุนก่อการร้าย

อิสราเอลออกกฎคุม 'โอนสกุลเงินดิจิทัล' ต้านฟอกเงิน-หนุนก่อการร้าย
Xinhua Thai
15 พฤศจิกายน 2564 ( 18:54 )
46
อิสราเอลออกกฎคุม 'โอนสกุลเงินดิจิทัล' ต้านฟอกเงิน-หนุนก่อการร้าย

เยรูซาเล็ม, 15 พ.ย. (ซินหัว) -- องค์การปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย (IMPA) สังกัดกระทรวงยุติธรรมอิสราเอล เปิดเผยว่าอิสราเอลได้บังคับใช้กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการโอนเงินดิจิทัล ตั้งแต่วันอาทิตย์ (14 พ.ย.) ที่ผ่านมา โดยกฎระเบียบใหม่ดังกล่าวถูกรวมอยู่ในกฤษฎีกาที่บังคับใช้กับผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น พันธบัตร เงินกู้ยืม หุ้น และเงินฝากธนาคาร โดยเฉพาะบริษัทผู้ให้บริการต่างๆ อย่างเครดิต (credit) ฟินเทค (fintech) และคริปโต (crypto) ที่ดำเนินการด้วยสกุลเงินเสมือน

 

กฤษฎีกาข้างต้นประกอบด้วยกฎระเบียบการระบุและตรวจสอบตัวตนลูกค้า รายงานการทำธุรกรรม ควบคุมและติดตามความเสี่ยง และจัดการหลักฐานที่บันทึกไว้ รวมถึงกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในอิสราเอลและต่างประเทศ และการโอนสินทรัพย์ทางการเงินในสกุลเงินเสมือน

 

กฎระเบียบใหม่นี้จะอนุญาตให้โอนผลกำไรจากการลงทุนในสกุลเงินคริปโตไปยังธนาคารของอิสราเอล หากการซื้อขายในสกุลเงินเหล่านี้เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจะทำให้การใช้สกุลเงินเสมือนปลอดภัยยิ่งขึ้น และช่วยทางการอิสราเอลจำแนกการใช้งานอย่างถูกกฎหมายและวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย

 

ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวร่วมกำหนดโดยองค์การฯ และองค์การตลาดทุน การประกันภัย และการออมของอิสราเอล

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง