รีเซต

กยศ ใช้เอกสารอะไรบ้าง 2566 เช็ควิธี กู้ยืมเงิน กยศ.ได้ที่นี่

กยศ ใช้เอกสารอะไรบ้าง 2566 เช็ควิธี กู้ยืมเงิน กยศ.ได้ที่นี่
TeaC
25 พฤษภาคม 2566 ( 11:30 )
2.3K
กยศ ใช้เอกสารอะไรบ้าง 2566 เช็ควิธี กู้ยืมเงิน กยศ.ได้ที่นี่

ข่าววันนี้ กยศ ใช้เอกสารอะไรบ้าง 2566 เช็ควิธี กู้ยืมเงิน กยศ.ได้ที่นี่! หลัง กยศ. เปิดให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2566 

 

กู้ยืมเงิน กยศ. 2566

 

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมรายใหม่ สามารถยื่นขอ กู้ยืมเงิน กยศ.2566 ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” หรือทางเว็บไซต์ กยศ. วันนี้ ทรูไอดีรวบรวมข้อมูลดี  ๆมาให้ได้ศึกษากัน

 

กยศ ใช้เอกสารอะไรบ้าง 2566 เช็ควิธี กู้ยืมเงิน กยศ.ได้ที่นี่

 

 1. แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan
 2. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.101) พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

 

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี)
  • เอกสารประกอบการรับรองรายได้
  • มีรายได้ประจำ
  • ไม่มีรายได้ประจำ (กยศ.102)

ให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินแนบหลักฐานใบสรุปยอดเงินเดือนที่ได้รับทั้งเดือน (สลิปเงินเดือน) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ครอบครัวที่ไม่มีรายได้ประจำหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้จัดหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ สมาชิกสภาเขต สมาชิก สภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ เป็นผู้รับรองรายได้ เพื่อให้กองทุนใช้ประกอบการพิจารณารายได้ต่อครอบครัวดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ กู้ยืมเงิน กยศ.

 • (ก) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงิน บิดา มารดา ผู้ปกครอง และ/หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ให้แนบสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

 

 • (ข) กรณีบิดา มารดา ของผู้ขอกู้ยืมเงินเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับคำว่า “ตาย” ประกอบการพิจารณา

 

 • (ค) กรณีบิดา มารดา ของผู้ขอกู้ยืมเงิน หย่าร้าง (กรณีจดทะเบียนสมรส) ให้แนบสำเนาใบหย่าร้างประกอบการพิจารณา

 

 • (ง) สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น

 

เช็ควิธี กู้ยืมเงิน กยศ.

 

สำหรับ วิธีการ กู้ยิมเงิน กยศ. 2566 นั้น เมื่อเพื่อน ๆ เตรียมเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว มาศึกษาขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. กัน ตามนี้

 

 • ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
 • เตรียมการก่อนยื่นคำขอกู้ยืม

 

ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
 2. กดปุ่ม ขอยื่นกู้

 

เตรียมการก่อนยื่นคำขอกู้ยืม กยศ. 2566

 

 • ข้อมูลบัตรประชาชน
 • เอกสารประกอบการยื่นกู้ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลบิดา-มารดา เอกสารประกอบการกู้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเซ็นรับรองสำนำถูกต้อง) จากนั้นกดปุ่มถัดไป
 • ผู้กู้กรอกเอกสารการศึกษาให้ครบถ้วน กดปุ่มถัดไป
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว กดปุ่มถัดไป
 • กรอกข้อมูล บิดา มารดา กดปุ่มถัดไป
 • ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ละเอียด แล้วกด รับรองข้อมูลการยื่นกู้ แล้วกดปุ่ม ยืนยันคำขอ
 • จากนั้น กด แนบเอกสาร ข้อมูลส่วนตัวและของบิดา มารดา พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารที่แนบต้องเป็นไฟล์ PDF , JPEG , GIF , TIFF และ PNG ไม่เกิน 100 mb กดปุ่มถัดไป
 • กดรับรอง ว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ จากนั้นกดปุ่มยืนยันเอกสาร
 • ระบบจะปรากฎหน้าจอว่า ดำเนินการสำเร็จ และแจ้งข้อความว่า รอผลจากหน่วยงานภายนอก โดยระบบจะแจ้งภายใน 1 วันทำการ จากนั้นกดปุ่ม กลับหน้าหลัก
 • จากนั้น สามารถดูรายละเอียดคำขอปัจจุบันได้

 

ทั้งนี้ เมื่อคำขอผ่านการตรวจสอบแล้ว ระบบจะแสดงสถานะว่า คำขอผ่านการตรวจสอบจากระบบ ให้กดปุ่ม ดำเนินการต่อ

 

 • จากนั้นระบุรายละเอียด ส่วนตัวต่างๆ จากนั้นกดปุ่มถัดไป
 • ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดยืนยันคำขอ
 • กรอกรหัสผ่าน กดยืนยัน
 • ระบบจะขึ้น ข้อความว่า ระบบส่งคำขอยื่นกู้ให้สถานศึกษาตรวจสอบแล้ว จากนั้นกดหน้าหลัก
 • เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลสำเร็จ ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น คำขอกู้ยืมอยู่ระหว่างกองทุนพิจารณาอนุมัติ

 


 

บทความเกี่ยวกับ กู้ยืมเงิน กยศ.2566

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง