รีเซต

MEA เตือน ปชช. ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ

MEA เตือน ปชช. ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ
TNN ช่อง16
17 สิงหาคม 2563 ( 09:11 )
544
MEA เตือน ปชช. ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา มักพบเห็นอุบัติเหตุประชาชนได้รับอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหตุจากระบบไฟฟ้าแรงต่ำที่จ่ายให้กับที่อยู่อาศัยในลักษณะของการถูกไฟฟ้าดูดจากการลักลอบการต่อ/พ่วง ใช้ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมาย การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน การต่อพ่วงไฟมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ไฟฟ้าภายนอกอาคาร ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้ง่ายนายบุญถิ่น เอมย่านยาว ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า การติดตั้งระบบไฟฟ้าในประเทศไทยปัจจุบันอ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือ วสท. ซึ่งสำหรับบ้านพักอาศัย เน้นย้ำความปลอดภัยของแผงเมนสวิตช์ อุปกรณ์ตัดไฟ การติดตั้งสายดิน การติดครื่องตัดไฟรั่ว การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับชนิดของสายไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงฉนวนสายไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยชำรุด และที่สำคัญคือการต่อใช้ปลั๊กพ่วง ต้องเลือกที่ได้มาตรฐาน และไม่ต่อใช้ปลั๊กพ่วงพร้อม ๆ กัน มากเกินไป สำหรับการใช้ไฟฟ้านอกอาคารเป็นสิ่งที่ MEA ต้องการเน้นย้ำเพราะมักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การใช้ปลั๊กพ่วงนอกอาคาร ต้องหมั่นสำรวจจุดต่อสายไฟต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและสมบูรณ์ ซึ่งหากฉนวนหุ้มสายไฟชำรุด ก็เกิดความเสี่ยงที่เราจะไปสัมผัสกับตัวนำไฟฟ้า ทำให้เกิดอันตรายได้ ห้ามนำสายไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในอาคารมาใช้ภายนอกอาคารเด็ดขาด และต้องตรวจสอบปริมาณของกระแสไฟฟ้าว่าสามารถจ่ายส่วนที่ต่อพ่วงเพิ่มเติมได้หรือไม่ รวมถึงวิธีการติดตั้งต้องได้มาตรฐาน เช่น มีการจับยึดสายที่มั่นคงแข็งแรง สายไฟฟ้าที่ใช้ควรเป็นสายชนิดที่มีเปลือก มีการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วในบริเวณที่มีการต่อพ่วง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมานอกจากนี้ MEA จึงขอเตือนกรณีการลักลอบใช้ไฟฟ้า นอกจากจะมีความผิดร้ายแรงตามกฎหมายแล้ว ยังเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด ส่งผลต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าอาจทำให้ไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง เกิดความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินได้ ปัจจุบัน MEA มีการให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าชั่วคราว เช่น ผู้รับเหมาที่ดำเนินการก่อสร้าง จัดกิจกรรม งานแสดงสินค้า รวมถึงตลาดนัดต่าง ๆ ซึ่งมีสถิติเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าสูงจึงต้องมีการตรวจสอบติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าดังกล่าวต้องเลือกใช้สายไฟฟ้าที่เหมาะสม และติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามขอรับบริการได้ทุกเขตบริการ MEA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง