ข่าวปลอม! อสม.เกณฑ์ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนโควิด เพื่อทดลองยา

ข่าวปลอม! อสม.เกณฑ์ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนโควิด เพื่อทดลองยา
TNN ช่อง16
30 มีนาคม 2564 ( 19:48 )
181
ข่าวปลอม! อสม.เกณฑ์ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนโควิด เพื่อทดลองยา

วันนี้( 30 มี.ค.64) ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อสม. เกณฑ์ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อทดลองยา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ


โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เป็นข้อมูลเท็จ เพราะกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนเป็นไปตามหลักสากล ซึ่ง อสม. เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ แรงกาย แรงใจ ดำเนินงานในการเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี และตลอดระยะเวลาการระบาดของโรคโควิด 19 อสม. กลุ่มนักรบเสื้อเทาก็นับเป็นกำลังสำคัญของระบบการแพทย์และการสาธารณสุข ในการป้องกัน เฝ้าระวังมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน รับบทบาทในการออกให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน สร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องวัคซีนที่ถูกต้อง ให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ และสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการรับวัคซีนโควิด 19 เพื่อให้ประชาชนไม่ตื่นตะหนก และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง


สำหรับแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มแรกในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 5 ที่ได้รับการบำบัดทดทนไต โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม เป็นต้น ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ก่อน เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคทั้งจากการปฏิบัติงานและจากชุมชน ส่วนผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เพื่อลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19


และขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) “หมอพร้อม” เพื่อเป็นช่องทางการรับทราบของมูลข่าวสาร พร้อมเป็นช่องทางการสื่อสาร ติดตามอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน การรายงานผลแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข


ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://hss.moph.go.th/index2.php หรือโทร. 1426


บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน-19 เป็นไปตามหลักสากล ส่วนที่ผู้สูงอายุอยู่ในกลุ่มแรกในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดการป่วยรุนแรง และการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไม่ใช่เพื่อทดลองยา


หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง