รีเซต

ม.เชียงใหม่ ประกาศเลื่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด

ม.เชียงใหม่ ประกาศเลื่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด
มติชน
2 มกราคม 2564 ( 13:22 )
130
ม.เชียงใหม่ ประกาศเลื่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด

เมื่อวันที่ 2 มกราคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประกาศผ่านเฟซบุ๊ก เรื่อง “เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563”

 

โดยมีใจความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ กำลังแพร่ระบาดในวงกว้าง ประกอบกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เกี่ยวข้องมาจากหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการควบคุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) (ศบค.) และความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประกาศเลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

โดยภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

จึงประกาศมาให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง