รีเซต

'นทพ.'ฉีดวัคซีนให้จิตอาสา 904 -จิตอาสาปชช. และกำลังพล บก.ทท. บริการต่อเนื่องครั้งที่ 26

'นทพ.'ฉีดวัคซีนให้จิตอาสา 904 -จิตอาสาปชช. และกำลังพล บก.ทท. บริการต่อเนื่องครั้งที่ 26
มติชน
6 สิงหาคม 2564 ( 13:37 )
51
'นทพ.'ฉีดวัคซีนให้จิตอาสา 904 -จิตอาสาปชช. และกำลังพล บก.ทท. บริการต่อเนื่องครั้งที่ 26

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) สั่งการให้ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สสน.นทพ.) ดำเนินการ สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบปูพรมทั่วประเทศ โดยนำวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจาก สธ. รวมทั้งวัคซีนที่ได้รับตามแผนการแจกจ่ายและกระจายวัคซีนของกระทรวงกลาโหม มาบริการฉีดให้แก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย, บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ กทม. ในช่องทาง “นัดหมายผ่านองค์กร” ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารอเนกประสงค์ นทพ. ซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนที่ ผบ.นทพ. ได้สั่งการให้ สสน.นทพ. จัดบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยใน นทพ. เป็นผู้ดำเนินการ และได้เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้กับ จิตอาสา 904 และจิตอาสาประชาชนในพื้นที่ กทม. ที่ออกดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 นทพ. และกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยที่ออกปฏิบัติงานตามนโยบายและการสั่งการของ ศบค. และ ศปม. ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ของ สธ. และ กทม. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย รวมทั้งเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตลอดจนลดความรุนแรงของโรคหากมีการติดเชื้อ รวมจำนวนวัคซีนที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นทพ. ดำเนินการฉีดแล้วทั้งสิ้น 10,783 โดส

 

 


ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการกระจายวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยของเรา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง