รีเซต

ปีใหม่ 2566 แนะ 8 วิธี จัดงานอย่างปลอดภัย-ลดเสี่ยงโรค

ปีใหม่ 2566 แนะ 8 วิธี จัดงานอย่างปลอดภัย-ลดเสี่ยงโรค
TNN ช่อง16
31 ธันวาคม 2565 ( 16:14 )
65
ปีใหม่ 2566 แนะ 8 วิธี จัดงานอย่างปลอดภัย-ลดเสี่ยงโรค

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 8 วิธี ให้ประชาชนและสถานประกอบการ จัดงานแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี และงานอีเวนต์ต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย เพื่อลดการติดและแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 โรคระบบทางเดินหายใจ 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่หลายพื้นที่ อาจมีการจัดงานรื่นเริง เช่น การแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนต์ งานเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก อาจมีการสัมผัสใกล้ชิด การตะโกน และมีระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลานาน และหากจัดในอาคารที่มีระบบระบายอากาศไม่ดี จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค ทั้งโรคโควิด–19 หรือโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออื่นๆ ได้ 

ดังนั้น กรมอนามัยจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานดำเนินการตาม 8 ข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการจัดงานและลดความเสี่ยง ดังนี้ 

1) สถานที่จัดงาน ให้หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมสม่ำเสมอ 

2) จัดห้องน้ำที่สะอาดและเพียงพอ 

3) จัดภาชนะรองรับ ขยะมูลฝอยให้เพียงพอ 

4) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 

5) ควรให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ ในกรณีที่มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น พิธีกร นักแสดง นักร้อง สามารถถอดหน้ากากได้ แต่ควรเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นและดำเนินการด้วยความระมัดระวัง 

6) ควรมีการจัดการไม่ให้แออัด จัดให้มี การระบายอากาศภายในที่ดี เพื่อป้องกันการเบียด ล้ม และภาวะขาดอากาศหายใจ 

7) ตรวจสอบทางหนีไฟสัญญาณเตือนภัย สัญลักษณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้

8) ทั้งผู้เข้าร่วมงาน และผู้จัด ควรสังเกตอาการและประเมินความเสี่ยงของตนเองก่อนเข้าร่วมงาน หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น เป็นไข้ คัดจมูก มีน้ำมูกไหล จาม ไอ

ให้ตรวจ ATK หรือเลี่ยงการเข้าร่วมงาน 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถถอดหน้ากากเพื่อกินอาหารและดื่มเครื่องดื่มได้แต่หากอยู่ในบริเวณที่มีคนจำนวนมากควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของวัตถุที่ใช้ร่วมกัน เพื่อสุขอนามัยที่ดี
ข้อมูลจาก กรมอนามัย

ภาพจาก TNN ONLINEข่าวที่เกี่ยวข้อง