รีเซต

บางกอกแอร์ แจ้งยกเลิกบิน เส้นทาง สมุย - ภูเก็ต และภูเก็ต– หาดใหญ่ ชั่วคราว

บางกอกแอร์ แจ้งยกเลิกบิน เส้นทาง สมุย - ภูเก็ต และภูเก็ต– หาดใหญ่ ชั่วคราว
ข่าวสด
8 มกราคม 2564 ( 10:08 )
90
บางกอกแอร์ แจ้งยกเลิกบิน เส้นทาง สมุย - ภูเก็ต และภูเก็ต– หาดใหญ่ ชั่วคราว

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวเพิ่ม 2 เส้นทางสมุย - ภูเก็ต และภูเก็ต– หาดใหญ่ และจะปิดบริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร ที่สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิต

 

วันนี้ (8ม.ค.) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สแจ้งว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และประกาศของ ศบค.ในการขอความร่วมมือประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด

 

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติมจำนวน 2 เส้นทางบิน ได้แก่ เส้นทาง สมุย - ภูเก็ต (ไป-กลับ) และเส้นทาง ภูเก็ต– หาดใหญ่ (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 10-31 มกราคม 2564

 

และจะปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร สำนักงานใหญ่(ถนนวิภาวดีรังสิต) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่11-31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อบริษัทฯได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

 

คอลเซ็นเตอร์ โทร 1771 และโทร 02-270-6699 (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -20.00 น.)อีเมล Reservation@bangkokair.com PG Live Chat https://bit.ly/PGLiveChatTH
ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน
ดังกล่าวสามารถติดต่อสายการบินฯเพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนีย
มในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

 

สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่ายกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน
ทั้งนี้บริษัทฯ แนะนำผู้โดยสารตรวจสอบ ประกาศ คำสั่งและข้อกำหนดต่างๆของจังหวัดหรือเมืองปลายทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทางจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ
- ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) คลิกที่นี่
- ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) www.airportthai.co.th/th/
- กรมท่าอากาศยาน www.facebook.com/DepartmentOfAirports/

 

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญและดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง