รีเซต

'ตรีนุช' ห่วงสภาฯผ่านร่างกฎหมาย ไม่เก็บดอกเบี้ย 'กยศ.' เร่งปลูกจิตสำนึกเด็กมีหนี้ต้องใช้

'ตรีนุช' ห่วงสภาฯผ่านร่างกฎหมาย ไม่เก็บดอกเบี้ย 'กยศ.' เร่งปลูกจิตสำนึกเด็กมีหนี้ต้องใช้
มติชน
15 กันยายน 2565 ( 14:19 )
77
'ตรีนุช' ห่วงสภาฯผ่านร่างกฎหมาย ไม่เก็บดอกเบี้ย 'กยศ.' เร่งปลูกจิตสำนึกเด็กมีหนี้ต้องใช้

กรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฉบับที่…. ในวาระ3 ซึ่งสาระสำคัญ คือ ช่วยเหลือและบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ำประกันให้สามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ โดยให้นำมาตรา 44 มาบังคับใช้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกัน โดยให้งดเว้นการเก็บดอกเบี้ยและคิดค่าปรับผิดนัดชำระนั้น

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ จ.เชียงใหม่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตนติดตามเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด ขณะนี้ทราบว่า ร่าง พ.ร.บ.กยศ. ฉบับนี้ ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่ยังต้องผ่านการพิจารณาอีกหลายขั้นตอน เชื่อว่ารัฐสภาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบและรอบด้าน และในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น มีหน้าที่และมีเป้าหมายในการปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์เมื่อมีหนี้ก็ต้องรับผิดชอบ

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลายคนกังวลว่าถ้าไม่เก็บดอกเบี้ยและเบี้ยปรับผู้กู้ อาจจะเป็นภาระของรัฐบาลและสร้างวินัยทางการเงินที่ไม่ดีให้กับประชาชน  น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ยอมรับว่ามีความกังวลอยู่ แต่เชื่อว่าทางสภานิติบัญญัติจะพิจารณากฎหมายอย่างรอบคอบ ขณะที่ทางศธ.จะมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่จะให้เด็ก ทำให้เยาวชนตระหนักถึงความรับผิดชอบ และวินัยทางการเงินที่ดีด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง