รีเซต

รบ.ดันไทยศูนย์กลางระดมทุนภูมิภาค ยกระดับคุมสินทรัพย์ดิจิทัล

รบ.ดันไทยศูนย์กลางระดมทุนภูมิภาค ยกระดับคุมสินทรัพย์ดิจิทัล
ทันหุ้น
7 ธันวาคม 2566 ( 15:04 )
18
รบ.ดันไทยศูนย์กลางระดมทุนภูมิภาค ยกระดับคุมสินทรัพย์ดิจิทัล

#แผนยุทธศาสตร์ #ทันหุ้น - “รัฐบาล-ก.ล.ต.” ประกาศความสำเร็จ “ยกระดับหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล” ตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางระดมทุนในภูมิภาค

 

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์หลังงานแถลงแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า

 

1. รัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะคือเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ของไทย การสร้างระบบระดมทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้เอื้อต่อการเกิดของธุรกิจดิจิทัลนั้นจำเป็นยิ่ง รัฐบาล ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง ได้ผนึกกำลังกันทำงานกันอย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญการกำกับดูแลที่เอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ก.ล.ต. เองได้ยกระดับปรับโครงสร้างองค์กรภายใน ยกระดับหน่วยงานสายนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยี เพื่อกำกับดูแลการระดมทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงินอย่างครบวงจร เป็นหน่วยงานเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญทั้งบุคลากร วิสัยทัศน์ วิธีคิด ความรู้เข้าใจในธุรกิจดิจิทัล ทั้งนี้ต้องชื่นชมวิสัยทัศน์ของ ก.ล.ต. ที่มองเห็นศักยภาพของไทยในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

 

2. หน่วยงานใหม่นี้จะทำหน้าที่เกาะติดพัฒนาการเทคโนโลยีทางการเงิน รูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ พิจารณาคำขออนุญาต กำกับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล กำกับดูแลระบบคราวด์ฟันดิง การเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะถูกดำเนินการอย่างเท่าทัน โดยบุคลากรเฉพาะด้าน หน่วยงานเฉพาะด้าน ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 

3. นี่คือการปลดล็อคตัวแรกสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล อีกหนึ่งความสำเร็จของนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ประชาชน เป็นก้าวแรกที่ไทยจะก้าวไปสู่ระบบการระดมทุนคู่ขนาน ทั้งธุรกิจพื้นฐานและธุรกิจดิจิทัล จะเติบโตควบคู่กันไป โดยรัฐบาลตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการระดมทุนทั้งสองรูปแบบของภูมิภาค

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง