รีเซต

GLOBALink : COP15 เปิดตัวโครงการรวม 'โซลูชั่นธรรมชาติ' ในเอเชีย

GLOBALink : COP15 เปิดตัวโครงการรวม 'โซลูชั่นธรรมชาติ' ในเอเชีย
Xinhua
12 ธันวาคม 2565 ( 20:21 )
34
GLOBALink : COP15 เปิดตัวโครงการรวม 'โซลูชั่นธรรมชาติ' ในเอเชีย

มอนทรีออล, 12 ธ.ค. (ซินหัว) -- ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) และสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยชิงหัวของจีน ร่วมเปิดตัวโครงการเรียกร้อง "แนวทางแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน" ในเอเชียเมื่อวันศุกร์ (9 ธ.ค.) ระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP15)โจวเย่ว์อวี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ระบุว่าธนาคารฯ กำลังพยายามรวบรวมกรณีแนวทางการแก้ปัญหารูปแบบดังกล่าว ซึ่งสามารถบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการคุ้มครอง การจัดการอย่างยั่งยืน และการฟื้นฟูระบบนิเวศโจวกล่าวว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือว่าธรรมชาติและระบบนิเวศมีศักยภาพปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ พร้อมเสริมว่าหน่วยงานสหประชาชาติและการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ กำลังพยายามผสานความร่วมมือกัน และพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังอนึ่ง หลักฐานแนวทางการแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานในเอเชีย จะถูกเสนอต่อการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 (COP28) ณ นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปีหน้า 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง