รีเซต

บวท. คาดไฟลต์บินช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่คึกคัก ปรับลดลงจากปีก่อน 17%  เฉลี่ยวันละ 944 เที่ยวบิน

บวท. คาดไฟลต์บินช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่คึกคัก ปรับลดลงจากปีก่อน 17%  เฉลี่ยวันละ 944 เที่ยวบิน
ข่าวสด
27 ธันวาคม 2564 ( 16:56 )
26
บวท. คาดไฟลต์บินช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่คึกคัก ปรับลดลงจากปีก่อน 17%  เฉลี่ยวันละ 944 เที่ยวบิน

นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า จากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักด์สยาม ชิดชอบ ได้มีนโยบายให้หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 นั้น บวท. ได้มีมาตรการการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ พร้อมรองรับและอำนวยความสะดวกทุกเที่ยวบินด้วยมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงความพร้อมด้านบุคลากร และได้เน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19


ทั้งนี้ บวท. คาดการณ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก จะมีเที่ยวบินรวม 9,440 เที่ยวบิน หรือ 944 เที่ยวบินต่อวัน อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ปริมาณเที่ยวบินลดลง 17% ซึ่งมีเที่ยวบินรวม 11,443 เที่ยวบิน

ส่วนภาพรวม จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศ ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 23% โดยมีเที่ยวบินรวม 30,457 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินภายในประเทศ 20,002 เที่ยวบิน เที่ยวบินระหว่างประเทศ 7,287 เที่ยวบิน นอกนั้นเป็นเที่ยวบินผ่านน่านฟ้า (Overfly) และอื่นๆ ซึ่งภาพรวมการเดินทางส่วนใหญ่ยังคงการเดินทางภายในประเทศ เที่ยวบินต่างประเทศเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่เริ่มมีสายการบินทำการบินหลากหลายมากขึ้น ทั้งสายการบินเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่ออุตสาหกรรมการบิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง