รีเซต

นักวิจัยไขสงสัย บริโภค ไก่ อาหารเสี่ยง “โรคหนุ่ม-สาวก่อนวัย” หรือไม่?

นักวิจัยไขสงสัย บริโภค ไก่ อาหารเสี่ยง “โรคหนุ่ม-สาวก่อนวัย” หรือไม่?
TNN ช่อง16
19 พฤศจิกายน 2563 ( 12:04 )
149
นักวิจัยไขสงสัย บริโภค ไก่ อาหารเสี่ยง “โรคหนุ่ม-สาวก่อนวัย” หรือไม่?

หนึ่งความกังวลใจของผู้ปกครองยุคปัจจุบัน คือ ปัญหา โรคเป็นสาวก่อนวัย ที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย หนึ่งในสาเหตุที่ถูกพูดถึงคือ "การบริโภคเนื้อไก่" ซึ่งล่าสุดได้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวออกมาแล้ว จะเป็นอย่างไร 


สภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย เป็นโรคที่พบได้ทั้งในเด็กหญิงและชาย โดยจะพบในเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายประมาณ 8-20 เท่า ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเด็กผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยสาวเมื่ออายุประมาณ 8-13 ปี  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมทำวิจัย สถานการณ์เป็นสาวก่อนวัยของเด็กไทย ปี 2563 เพื่อร่วมกันหาทางออก


ศาสตราจารย์ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากนักเรียนหญิงกลุ่มตัวอย่าง 8,161 ตัวอย่าง พบว่า เด็กไทยเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกอายุเฉลี่ย 11 ปี ถือเป็นตัวเลขที่ลดลงจากในอดีต ที่เป็นประจำเดือนครั้งแรกอายุเฉลี่ย 13 ปีครึ่ง สาเหตุที่สำคัญมาจาก 2 ปัจจัย คือ กรรมพันธุ์และการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม


ทั้งนี้สาเหตุและปัจจัยหลักการเป็นประจำเดือนเร็วขึ้น มาจาก การมีประจำเดินเร็วและช้าของแม่ ถัดมา คือ เด็กที่มีภาวะอ้วน และเด็กที่บริโภคอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง เช่น อาหารฟาสต์ฟู้ด น้ำอัดลม ฯลฯ ขณะที่ปัจจัยที่ทำให้เด็กหญิงมีประจำเดือนช้าลง พบว่า เป็นกลุ่มเด็ก ที่ออกกำลังกาย และ รับประทานผัก ผลไม้ ถั่วเหลือง และมีปัจจัยที่นักวิจัยค้นพบว่าไม่ได้มีผลเลยกับการมีประจำเดือนเร็ว คือ การบริโภค ไก่ ไข่ไก่ และน้ำมะพร้าวเป

 

การสำรวจได้แยกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นศาสนาต่างๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศริสต์ อิสลาม ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่กำลังจะเป็นประจำเดือน พบว่า เด็กหญิงที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่มีการบริโภคไก่เป็นประจำทุกวัน มีค่าเฉลี่ยอายุที่เป็นประจำเดือนครั้งแรกไม่ได้แตกต่างจากที่เป็นศาสนาอื่น

 

"นักวิจัย ระบุว่า การบริโภคไก่ไม่ได้ต่างจากการบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่ไม่ได้เร่งทำให้เด็กเป็นประจำเดือนเร็วขึ้น จริงๆ แล้วไก่เป็นโปรตีนราคาถูกที่อยากสนับสนุนให้บริโภค โดยข้อมูลวิจัยดังกล่าวนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับคนทั่วไปและผู้ปกครองได้มากขึ้น นอกจากนี้ งานวิจัยยังมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับต่างประเทศด้วย คือพบว่า แต่ละประเทศเด็กหญิงมีประจำเดือนเร็วขึ้นเช่นเดียวกันทั่วโลก"


ทั้งนี้ นักวิจัยชี้ให้เห็นอันตรายของการมีประจำเดือนก่อนวัยอันควร ทางการแพทย์ระบุว่ามีผลต่อความสูงของเด็ก รวมถึงเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น แต่ในทางสังคมศาสตร์มองว่าเด็กเสี่ยงที่จะถูกคุกคามทางเพศและการเป็นแม่วัยใส เนื่องจากเด็กไม่รู้จักวิธีการดูแลตัวเอง 

 

ซึ่งจากการวิจัยสำรวจ พบว่า เด็กหญิงร้อยละ 47 กลัวการเป็นประจำเดือน และยังไม่ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาอย่างที่ควรจะได้รับ เช่น การป้องกันตัวเอง การตั้งครรภ์ และความเข้าใจการมีประจำเดือนก่อนวัยอันควร  

การวิจัยครั้งนี้ จึงมีเป้าหมายในการผลักดันให้หน่วยงานในระดับนโยบายส่งเสริมสุขภาพให้ความสำคัญกับการวางมาตรการและแนวทางรับมือป้องกันในระดับโรงเรียนและครัวเรือนต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง