รีเซต

ก.ล.ต.ระดมความเห็นบล. ปรับกฎควบคุม

ก.ล.ต.ระดมความเห็นบล. ปรับกฎควบคุม
TNN ช่อง16
27 สิงหาคม 2563 ( 14:01 )
158
ก.ล.ต.ระดมความเห็นบล. ปรับกฎควบคุม

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยภายหลังการประชุมรายไตรมาส ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่า 

ที่ประชุมได้มีการหารือและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อร่วมพิจารณาลดอุปสรรคทำให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำธุรกิจ รวมถึงแนวทางการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในอนาคต เช่น การศึกษาโครงสร้างของธุรกิจหลักทรัพย์ (Landscape) เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมในอนาคต การให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันเพื่อให้สามารถทำธุรกิจได้หลากหลาย (loan against securities: LAS) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมการลงทุนที่คำนึงถึงการปฏิบัติหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESG) รวมทั้งการทบทวนประเภทและนิยามผู้ลงทุนในประกาศทุกฉบับให้สอดคล้องกัน เพื่อวางแนวทางการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ก.ล.ต. จะเปิดศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับรับบริการการสอบถามข้อมูล ขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รวมถึงประสานงานและติดตามความคืบหน้าในลักษณะครบจบในที่เดียว (end to end)

โดย ก.ล.ต. พร้อมรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจปัญหา อุปสรรค และความจำเป็นของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ ก.ล.ต. สามารถแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและสามารถประกอบธุรกิจได้ตามความถนัด รวมถึงพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ลงทุน และสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดทุนไทย

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง